Ολοκλήρωση Α’ κύκλου επιμορφωτικού σεμιναρίου για την εκπαίδευση  παιδιών προσφύγων

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο Α’ κύκλος του προγράμματος επιμόρφωσης 30 εκπαιδευτικών για την εκπαίδευση παιδιών προσφύγων, που προσφέρεται δωρεάν από το ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε το Μάιο και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο είναι συνολικής διάρκειας 300 ωρών (150 ώρες για κάθε μια θεματική ενότητα), εκ των οποίων 48 ώρες πραγματοποιήθηκαν διά ζώσης στη Ρόδο (Κτίριο Κλεόβουλος).

Ο Β’ κύκλος επιμόρφωσης 30 εκπαιδευτικών που έχουν ήδη επιλεγεί ξεκινά στις 22-23 Σεπτέμβρη.

Ο σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων αναφορικά με τη διαχείριση εκπαιδευτικών ζητημάτων στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μέσω της: (α) παρακολούθησης σχετικών μαθημάτων και (β) μελέτης σχετικής βιβλιογραφίας.

Η επιμόρφωση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ώστε να ωφεληθούν και να αξιοποιήσουν κατάλληλα τις νέες γνώσεις, καθώς θα υπάρξει στο μέλλον υποστήριξη διαφορετικών ηλικιακών ομάδων προσφύγων.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται επίσης σε ενδιαφερόμενους που εργάζονται σε χώρους υποδοχής προσφύγων και παρέχουν εθελοντικό εκπαιδευτικό έργο με στόχο την κοινωνική τους ένταξη.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την εκπαίδευση παιδιών προσφύγων περιλαμβάνει τα εξής θεματικά πεδία:

Α. Θεματική Ενότητα: Γλώσσα και Διγλωσσία σε Διαπολιτισμικά Περιβάλλοντα (Ελένη
Σκούρτου)

Β. Θεματική Ενότητα: Ψηφιακός Γραμματισμός σε Διαπολιτισμικά Περιβάλλοντα (Αλιβίζος
Λοΐζος Σοφός).