Λεξιστορείν: Ο Ποσειδώνας!

O γνωστός θεός της ελληνικής μυθολογίας αλλά κι ο όγδοος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος.

Για την ετυμολογία του ονόματος έχουν προταθεί πολλές απόψεις με επικρατέστερη αυτήν που αναφέρει πως πρόκειται για σύνθετη λέξη με α’ συνθετικό τη λέξη πόσει- (κλητική του  ουσιαστικού  πότις = ο σύζυγος, ο κύριος) και β’ συνθετικό τη λέξη -δας (αρχαϊκό όνομα της Γης).

Οπότε η λέξη έχει τη σημασία «σύζυγε, κύριε της γης» ( ίσως το -δας με μια πιο περιορισμένη σημασία αυτή του νερού κι όχι ολόκληρης της γης).