Πρόταση του Χ. Κόκκινου στον Υπουργό Παιδείας για επιμορφωτικά σεμινάρια Πολιτικής Προστασίας σε εκπαιδευτικούς και μαθητές

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χαράλαμπος Κόκκινος ενημερώνει ότι:

α) με το α.π. Οίκ. 212/7.8.2018 έγγραφό του προς τον υπουργό Παιδείας κ. Γαβρόγλου, προτείνει τη διενέργεια επιμορφωτικών σεμιναρίων για θέματα Πολιτικής Προστασίας σε εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Στόχος είναι οι πολίτες να είναι ενημερωμένοι και να είναι σε θέση να διαχειριστούν -ατομικά και συλλογικά- περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και κρίσεων.

Η προτεινόμενη από τον κ. Χ. Κόκκινο δράση απουσιάζει από τα εκπαιδευτικά δρώμενα και έχοντας ως δεδομένο την πρόσφατη τραγωδία από πυρκαγιές στην Αττική, εκτιμά ότι είναι επιτακτική ανάγκη να υλοποιηθούν τέτοιες ενέργειες.

β) με το α.π.: Οίκ. 211/7.8.2018 έγγραφό του προς τους προέδρους και τα Δ.Σ. των ΕΝ.Π.Ε. και Κ.Ε.Δ.Ε., ζητά από τις αυτοδιοικητικές οργανώσεις, με δεδομένο ότι απουσιάζει η κεντρική εξουσία, να οργανώσουν για τα στελέχη τους σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς φορείς σεμινάρια και ημερίδες για την Πολιτική Προστασία.

Τα αυτοδιοικητικά στελέχη, χωρίς εφόδια τις περισσότερες φορές, βρίσκονται αντιμέτωπα με τις συνέπειες των φυσικών καταστροφών και την οργή της κοινωνίας. Είναι επιτακτική ανάγκη με σύγχρονη και καινοτόμα προσέγγιση να γνωρίζουν τις στρατηγικές διαχείρισης στις περιβαλλοντικές καταστροφές και κρίσεις και στα έκτακτα φυσικά και τεχνολογικά φαινόμενα και τις συνέπειές τους.