Πενήντα μηχανικούς χρειάζεται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Αναφορικά με τις 250 νέες προσλήψεις για την στελέχωση των Περιφερειακών Παρατηρητηρίων, με στόχο τον έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης και του «δομημένου περιβάλλοντος» που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, ο σύλλογος υπαλλήλων περιφέρειας νοτίου Αιγαίου περιφερειακών ενοτήτων Δωδεκανήσου, η περιφερειακή αρχή και το περιφερειακό συμβούλιο είχαν επισημάνει ότι για το νότιο Αιγαίο, απαιτούνται τουλάχιστον 50 μηχανικοί, 12 διοικητικοί και 4 νομικοί.

Ειδικότερα στη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της  7ης Φεβρουαρίου 2018, με αφορμή το 2ο θέμα που αφορούσε την οργάνωση και λειτουργία των Παρατηρητηρίων Δόμησης, εργαζόμενοι και περιφερειακοί σύμβουλοι, επισήμαναν συγκεκριμένα τα εξής: «….με δεδομένη τη σοβαρή έλλειψη προσωπικού και επομένως τη μεταφορά των σημαντικών αυτών αρμοδιοτήτων στην Περιφέρεια μας, χωρίς την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή (κτίρια και εξοπλισμός), χωρίς την απαιτούμενη στελέχωση με προσλήψεις και κινητικότητα, καθίσταται αδύνατον να ικανοποιηθεί η πρόθεση της πολιτείας, μέσω του συγκεκριμένου Νομικού πλαισίου, για την πάταξη της αυθαίρετης δόμησης, την ανάπτυξη μηχανισμών ελέγχου και παρακολούθησης του δομημένου περιβάλλοντος αλλά και την αποφυγή στο μέλλον μιας νέας γενιάς αυθαιρέτων….».

«….Για την πλήρη ανάπτυξη και εφαρμογή των προβλέψεων του Νόμου, απαιτούνται σε επίπεδο Περιφέρειας 50 τουλάχιστον Μηχανικοί ΠΕ και ΤΕ (ΠΕ ειδικότητας κυρίως Αρχιτεκτόνων, Πολ. Μηχ, Τοπογρ. Μηχ. και Μηχ. Χωροταξίας και ΤΕ Δομικών έργων, Τοπογράφων), 12 τουλάχιστο Διοικητικοί Π.Ε., ΤΕ ή Δ.Ε και 4 Νομικοί. Καλό θα ήταν να υπάρχουν τουλάχιστο σε επίπεδο Δ/νσεων και ειδικοί πληροφορικής. Σε πρώτη φάση το προσωπικό αυτό θα μπορούσε να μειωθεί κατά ποσοστό 20% όχι όμως λιγότερο….».