ΣΕΤΚΕ: Προαιρετική η νέα κατάταξη των δωματίων

Η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος ενημερώνει τους επιχειρηματίες μέλη της ότι με το ΦΕΚ Β΄3119 / 31.07.2018 που αφορά τον καθορισμό τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων - Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και την κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών, προβλέπονται τα εξής:

• νέα αναβαθμισμένη κατάταξη σε κατηγορίες από 1- 5 κλειδιά 
• παράταση έως 31 Δεκεμβρίου 2019 για την κατάταξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων Ενοικιαζόμενων

Επιπλωμένων Δωματίων - Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)  στο νέο σύστημα, η οποία βάσει του ν. 4442/2016 είναι προαιρετική.