Συνέχεια συμμετοχών στην Aegean Regatta

Μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη θα μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους τα πληρώματα όσων σκαφών επιθυμούν να ζήσουν την εμπειρία από την Aegean Regatta από 17 έως 25 Αυγούστου.

Έως και χθες το απόγευμα είχαν δηλωθεί πληρώματα σε 40 σκάφη και είναι πολύ πιθανόν να φτάσουν μέχρι τα 60 σε όσο διάστημα απομένει, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό όπου κυμαίνονται οι παρουσίες κάθε χρόνο στη διοργάνωση.

Κάποια επιπλέον στοιχεία σχετικώς με τις δηλώσεις αλλά και το πώς θα προκύψουν οι βαθμολογίες από τον αγώνα, κατά τη διάρκεια του οποίου τα σκάδη θα ξεκινήσουν από τη Σκύρο, θα δέσουν σε Βολισσό και πόλη της Χίου όπως επίσης στο Βαθύ και το Πυθαγόρειο Σάμου.

∆ηλώσεις Συμμετοχής
Τα σκάφη που επιθυµούν να συμμετάσχουν στον αγώνα, µπορούν να προεγγραφούν συμπληρώνοντας την on line αίτηση συμμετοχής, µέχρι και την Πέµπτη 16 Αυγούστου 2018 και ώρα 21:00.

∆εν απαιτείται παράβολο συµµετοχής. Η Οργανώτρια Αρχή δεν φέρει καµιά ευθύνη από τυχόν έξοδα που θα προκύψουν από τη µη αποδοχή της συμμετοχής ενός σκάφους. Η Οργανώτρια Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να δεχθεί δηλώσεις συμμετοχής και µετά τη λήξη του χρονικού ορίου υποβολής.

Βαθµολογία και Υπολογισµός Αποτελεσµάτων
Για τα σκάφη ORCi: a. Για τις παράκτιες ιστιοδροµίες θα χρησιµοποιηθεί το σύστηµα “Performance Curve System - Constructed Course”. b. Για τις ιστιοδροµίες Ανοικτής Θάλασσας θα χρησιµοποιηθεί το σύστηµα “Time on Time Coastal / Long Distance”.

Για τα σκάφη ORC Club: a. Για τις παράκτιες ιστιοδροµίες θα χρησιµοποιηθεί το σύστηµα “Time on Time Windward / Leeward”. b. Για τις ιστιοδροµίες Ανοικτής Θάλασσας θα χρησιµοποιηθεί το σύστηµα “Time on Time Coastal / Long Distance ”.

Για τα σκάφη IRC: Για όλες τις ιστιοδροµίες θα χρησιµοποιηθεί το σύστηµα “Time on Time”. Θα ισχύσει το σύστηµα Χαµηλής βαθµολογίας. Οι βαθµοί ποινής θα πολλαπλασιάζονται µε τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας κάθε ιστιοδροµίας. Ο συντελεστής βαρύτητας για τις όλες τις ιστιοδροµίες είναι 1,0.

Οι νικητές του αγώνα "AEGEAN REGATTA" θα αναδειχθούν µε άθροιση των βαθµών όλων των ιστιοδροµιών, χωρίς καµία εξαίρεση. Ο αγώνας "AEGEAN REGATTA" θεωρείται έγκυρος αν ολοκληρωθούν τουλάχιστον δύο ιστιοδροµίες.