Επιτέλους φως για το προπονητήριο της Λειβάδας

Στο τέλος της φτάνει η πολυετής αναμονή των ανθρώπων του Άρη για τη δημιουργία προπονητηρίου 9Χ9 στην περιοχή της Λειβάδας, καθώς από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκηρύχθηκε, επιτέλους, ο διαγωνισμός για την προμήθεια συνθετικού τάπητα. 

 Οι προσφορές θα κατατίθενται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. από τη Δευτέρα 27 Αυγούστου μέχρι την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου, ενώ θα αποσφραγιστούν στις 10 το πρωί της Δευτέρας 10 Σεπτεμβρίου. 

Όπως αναφέρεται στη σχετική προκήρυξη, η ενδεικτική δαπάνη για το έργο είναι 124.000 ευρώ με Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της Περιφέρειας. 

Εφόσον όλα εξελιχθούν χωρίς απρόοπτα, μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου ο Αρχάγγελος θα διαθέτει μία νέα, σημαντική αθλητική εγκατάσταση, η οποία πέραν όλων των άλλων, θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση, άρα και στην καλύτερη συντήρηση, του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου της κοινότητας.