Δράσεις τουριστικής προβολής του Νοτίου Αιγαίου από την Aegean

Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε δράσεις τουριστικής προβολής συνολικού προϋπολογισμού 24.800 ευρώ μέσω των καναλιών της Aegean.

Μεταξύ άλλων θα λάβουν χώρα οι εξής δράσεις προβολής:
Αποστολή newsletter στο σύνολο των βασικών αγορών, δηλαδή σε Αγγλία, Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία και Ισπανία.

Διαφηµιστική προβολή σε ιστοσελίδα υψηλής επισκεψιµότητας υπό µορφή header στην ιστοσελίδα της Aegean.

Προβολή στο ψυχαγωγικό πρόγραµµα εντός των αεροσκαφών μέσω βίντεο από 15 έως 30 δευτερόλεπτα.

Προβολή φωτογραφιών σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Προβολή δύο βίντεο σε Υοu Tube.

Οι ενέργειες καθώς και ο σχεδιασµός-δηµιουργία των υλικών προώθησης σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης και site, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη δηµιουργία µακέτας facebook post, τη δηµιουργία µακέτας newsletter και site header.