Αλλαγές στην ευρωπαϊκή κινητικότητα

Toυ
Φίλιππου Ζάχαρη
(zachfil64@gmail.com)

 

Αλλάζει ο χάρτης των δικαιωμάτων και προνομίων των πολιτών σε ολόκληρη την ΕΕ. Εδώ και κάμποσους μήνες έχουν θεσπιστεί νέα μέτρα και έχουν ληφθεί νέες αποφάσεις που αφορούν την επικοινωνία και  κινητικότητα των ευρωπαίων πολιτών.

Κινητή τηλεφωνία
Από τον Ιούνιο του 2017, οι πολίτες είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα κινητά τηλέφωνά τους ενώ ταξιδεύουν στην ΕΕ, ακριβώς όπως και στη χώρα τους, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Σύμφωνα μάλιστα με τα διαθέσιμα στοιχεία,  από τη στιγμή που η ΕΕ κατήργησε τα τέλη, έχουν καταναλωθεί πάνω από πέντε φορές περισσότερα δεδομένα και έχουν πραγματοποιηθεί σχεδόν δυόμιση φορές περισσότερες τηλεφωνικές κλήσεις εντός της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Διαδικτυακές υπηρεσίες
Οι αλλαγές όμως δεν περιορίζονται μόνο στις τηλεφωνικές κλήσεις. Από τον Απρίλιο του 2018, οι καταναλωτές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες διαδικτυακού περιεχομένου στις οποίες είναι συνδρομητές στη χώρα καταγωγής τους όταν ταξιδεύουν εντός της ΕΕ όπως, μεταξύ άλλων, κινηματογραφικές ταινίες, σειρές και αθλητικές εκπομπές (βλέπε παραδείγματα στο ενημερωτικό δελτίο)

Προστασία δεδομένων
Σύμφωνα με τους νέους κανόνες προστασίας των δεδομένων που έχουν θεσπιστεί σε ολόκληρη την ΕΕ από την 25η Μαΐου 2018, οι Ευρωπαίοι μπορούν με ασφάλεια να μεταφέρουν προσωπικά δεδομένα μεταξύ παρόχων υπηρεσιών, όπως το υπολογιστικό νέφος ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  Όλοι έχουν πλέον το δικαίωμα να γνωρίζουν αν τα δεδομένα τους έχουν διαρρεύσει ή παραβιαστεί, ή τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται τα προσωπικά τους δεδομένα. Επιπλέον, με το «δικαίωμα στη λήθη», τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγράφονται κατόπιν αιτήσεως, εφόσον δεν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για τη διατήρησή τους.

Τέλος, με την εφαρμογή των κανόνων δικτυακής ουδετερότητας από την άνοιξη του 2016, κάθε Ευρωπαίος έχει πρόσβαση σε ανοιχτό διαδίκτυο, με εγγυημένη την ελευθερία τους χωρίς διακρίσεις κατά την επιλογή περιεχομένου, εφαρμογών, υπηρεσιών και πληροφοριών της επιλογής τους.

Τι αναμένεται να αλλάξει προσεχώς
Ενώ ορισμένα ψηφιακά δικαιώματα υφίστανται ήδη, προβλέπεται να υπάρξουν ακόμη περισσότερα κατά τους προσεχείς μήνες.

-Από τον Σεπτέμβριο, οι Ευρωπαίοι θα έχουν όλο και περισσότερο το δικαίωμα να χρησιμοποιούν την οικεία εθνική ηλεκτρονική ταυτοποίηση (eID) σε ολόκληρη την ΕΕ για να έχουν πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες.

-Από τον Δεκέμβριο, όλοι θα επωφελούνται από την ελεύθερη ροή δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα, καθώς θα έχουν πρόσβαση σε καλύτερες και ανταγωνιστικότερες υπηρεσίες αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων στην ΕΕ, η οποία έρχεται να συμπληρώσει την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων. Στο μεταξύ, οι επιχειρηματίες θα έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν σε ποιο μέρος της ΕΕ θα αποθηκεύουν και θα επεξεργάζονται κάθε είδους δεδομένα

-Από τις 3 Δεκεμβρίου, οι Ευρωπαίοι θα μπορούν να πραγματοποιούν διασυνοριακές αγορές μέσω του διαδικτύου χωρίς αδικαιολόγητες διακρίσεις, οπουδήποτε και αν βρίσκονται στην ΕΕ. Δεν θα χρειάζεται να ανησυχούν μήπως ένας ιστότοπος τούς αποκλείσει ή τους εκτρέψει μόνο και μόνο επειδή οι ίδιοι – ή η πιστωτική τους κάρτα – προέρχονται από διαφορετική χώρα.

-Από το επόμενο έτος, οι πολίτες θα είναι σε θέση να συγκρίνουν ευκολότερα το κόστος παράδοσης δεμάτων και να επωφελούνται από πιο προσιτές τιμές για τη διασυνοριακή παράδοση δεμάτων. Οι συμφωνηθέντες κανόνες για τον φόρο προστιθέμενης αξίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο θα επιτρέψουν στους επιχειρηματίες να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες τους όσον αφορά τον διασυνοριακό ΦΠΑ σε μία διαδικτυακή πύλη και στη δική τους γλώσσα.
-Με τον πρόσφατα συμφωνηθέντα Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, οι Ευρωπαίοι θα έχουν το δικαίωμα να αλλάζουν παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και τηλεπικοινωνιών με απλούστερο τρόπο. Θα έχουν επίσης το δικαίωμα να λαμβάνουν δημόσιες προειδοποιήσεις σε κινητά τηλέφωνα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Οι νέοι κανόνες θα εγγυώνται, επίσης, καλύτερη και πιο προσιτή συνδεσιμότητα σε ολόκληρη την ΕΕ.

-Με τους επικαιροποιημένους κανόνες για τα οπτικοακουστικά μέσα, οι Ευρωπαίοι θα έχουν το δικαίωμα σε ένα ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον, το οποίο θα τους προστατεύει από την υποκίνηση σε βία, το μίσος, την τρομοκρατία, την παιδική πορνογραφία, τον ρατσισμό και την ξενοφοβία.

Ιστορικό
Η στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά προτάθηκε από την Επιτροπή στα τέλη Μαΐου 2015 για την προσαρμογή της ενιαίας αγοράς της ΕΕ στην ψηφιακή εποχή – με την κατάργηση των κανονιστικών φραγμών και τη μετάβαση από 28 εθνικές αγορές σε μία ενιαία αγορά. Αυτό θα μπορούσε να συνεισφέρει 415 δισ. ευρώ ετησίως στην οικονομία μας και να δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.
Έχουν συμφωνηθεί συνολικά  17 νομοθετικές προτάσεις, ενώ 12 προτάσεις εξακολουθούν να είναι υπό εξέταση. Η αξία της ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων έχει τη δυνατότητα να φτάσει τα 700 δισ. ευρώ έως το 2020, ποσό που αντιπροσωπεύει το 4 % της οικονομίας της ΕΕ.