Συνεδριάζει τη Δευτέρα  η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ρόδου

Την ερχόμενη Δευτέρα, 13 Αυγούστου, πρόκειται να συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ρόδου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν,  σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη,  είναι τα εξής:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Έγκριση πρακτικών για την αντικατάσταση ειδών που αφορά στη σύμβαση με αριθμό πρωτ.: 2/47240/31-7-2018 για την προμήθεια «μηχανογραφικού εξοπλισμού Δήμου Ρόδου»  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
2. Καθορισμός των όρων διακήρυξης έργου «Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολείων πόλεως Ρόδου» με προϋπολογισμό 150.000,00 Ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

3. Καθορισμός των όρων διακήρυξης έργου «Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολείων εκτός πόλεως Ρόδου»  με προϋπολογισμό 250.000,00 Ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

4. Καθορισμός των όρων διακήρυξης έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Ρόδου» με προϋπολογισμό 890.000,00 Ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

5. Καθορισμός των όρων διακήρυξης έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Πεταλουδών (Κρεμαστής – Παστίδας- Θεολόγου)» με προϋπολογισμό 300.000,00 Ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

6. Καθορισμός των όρων διακήρυξης έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Σορωνής – Κρητηνίας- Σαλάκου και Πολιτιστικού κέντρου Απολλώνων»   με προϋπολογισμό 300.000,00 Ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

7. Καθορισμός των όρων διακήρυξης έργου «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ»   με προϋπολογισμό 100.000,00 Ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

8. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής,  ορισμός υπολόγου (Περράκης Γεώργιος) για την παραλλαγή μετατόπιση δικτύου (μετατόπιση ξύλινου στύλου ΔΕΔΔΗΕ στην Τ.Κ. Μεσαναγρού και αντικατάσταση του με Τσιμεντένιο)  ποσού 3.078,54 Ευρώ.

9. Έγκριση Πρακτικού έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, ορισμός οριστικού αναδόχου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού  Δ.Ε. Ρόδου 2018.

10. Έγκριση Πρακτικού έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, ορισμός οριστικού αναδόχου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού  Δ.Ε. Ιαλυσού 2018.

11. Έγκριση Πρακτικού έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, ορισμός οριστικού αναδόχου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού  Δ.Ε. Πεταλουδών 2018.

12. Έγκριση Πρακτικού έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, ορισμός οριστικού αναδόχου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού  Δ.Ε. Ατταβύρου - Καμείρου 2018.

13. Έγκριση Πρακτικού έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, ορισμός οριστικού αναδόχου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού  Δ.Ε.  Καλλιθέας  2018.

14. Έγκριση Πρακτικού έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, ορισμός οριστικού αναδόχου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού  Δ.Ε.  Αφάντου  2018.

15. Έγκριση Πρακτικού έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, ορισμός οριστικού αναδόχου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού  Δ.Ε. Αρχαγγέλου  2018.

16. Έγκριση Πρακτικού έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, ορισμός οριστικού αναδόχου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού  Δ.Ε. Νότιας Ρόδου - Λίνδου  2018.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
17. Έγκριση 1ου πρακτικού για το έργο «Αποκατάσταση Ιστορικού Δημοτικού Κτιρίου στην Απολακκιά»

18. Έγκριση 2ου πρακτικού για το έργο  «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΟΥ  ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ»

19. Συγκρότηση επιτροπής για  τη διενέργεια ηλεκτρονικών κληρώσεων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.) για τις συμβάσεις Έργων, Μελετών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.