Σκουπίδια κάθε είδους  στην παραλία της ΔΕΗ στη Σορωνή

Με σκουπίδια κάθε είδους και σκουριασμένους σωλήνες είναι γεμάτη η παραλία πίσω από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Σορωνή.

Όλη η περιοχή προς την πλευρά της θάλασσας, δηλαδή εκεί όπου γίνεται η εκφόρτωση του καυσίμου λειτουργίας του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, πέρα από το γεγονός ότι είναι εγκαταλειμμένη και υποβαθμισμένη, είναι πνιγμένη στα σκουπίδια.

Σκουπίδια που είτε προέρχονται από τα απομεινάρια των θερμοκηπίων είτε από υλικά που χρησιμοποιεί η ΔΕΗ, με αποτέλεσμα η παραλία να παρουσιάζει μια θλιβερή εικόνα.

Μεγάλο μέρος της παραλίας καταλαμβάνουν και σιδερένιοι σωλήνες που προφανώς αντικαταστάθηκαν από καινούριους και εγκαταλείφθηκαν εκεί.

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με το ότι περιμετρικά της περίφραξης υπάρχουν πυκνές καλαμιές, θάμνοι και δέντρα εγκυμονούν κινδύνους για πρόκληση πυρκαγιάς, ενώ με την έκταση που καταλαμβάνει το εργοστάσιο γειτνιάζουν χωράφια ιδιωτών που καλλιεργούνται.