Λεξιστορείν: Είσαι άθλιος!

Η λέξη δηλώνει τον αξιολύπητο, τον ταλαίπωρο, τον  δυστυχισμένο αλλά κι αυτόν που έχει ανάρμοστη και κακή συμπεριφορά.

Η λέξη παράγεται από τον αρχαίο τύπο  άθλον = το βραβείο σε διαγωνισμό. Άρα αρχικά άθλιος ήταν αυτός που νικούσε σε διαγωνισμό κι έπαιρνε το βραβείο.

Επειδή όμως για να κατακτηθεί η νίκη σ’ έναν αγώνα απαιτείται μόχθος, κούραση, ταλαιπωρία και πολλές φορές και χρήση αθέμιτων μέσων, η σημασία της  λέξης ταυτίστηκε με τον ταλαιπωρημένο, τον αξιολύπητο, τον ανήθικο.