Το σκουπιδαριό καλά... κρατεί στη Ρόδο

Η εικόνα αυτή, κυριαρχεί σχεδόν καθημερινά, στην παραλία κάτω ακριβώς από το ξενοδοχείο Grand Hotel.

Κι αποτελεί, ντροπή για τη Ρόδο μας, πόσο μάλιστα, επειδή δεν είναι η μοναδική.

Για να αλλάξει όλο αυτό, χρειάζονται ακόμα να γίνουν πολλά. Γιατί (όπως όλοι γνωρίζουμε καλά) είναι θέμα παιδείας κυρίως, το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας μας την καθαριότητα. Είτε είναι αιρετός, είτε υπάλληλος, είτε απλός πολίτης.

Μιχ.Μ.