Με ενισχυμένη διοίκηση συνεχίζει ο Ευαγόρας

Το νέο διοικητικό σχήμα του, έτσι όπως προέκυψε μετά την τελευταία αναδιάρθρωση, έδωσε στη δημοσιότητα ο Ευαγόρας.

Η σύνθεση του Δ.Σ. διαμορφώθηκε ως εξής:
Πρόεδρος: Νικόλαος Φιλίππου
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Καλούδης
Γενικός Γραμματέας: Ηρακλής Παπασεβαστός

Ταμίας-Αναπληρωτής αντιπρόεδρος: Ειρήνη Πέρου
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Στέλιος Σαρικάς
Γενικός Αρχηγός: Τσαμπίκος Δανελάκης
Μέλη: Νικόλαος Μητσινιώτης
             Αντώνης Μιαούλης
             Ευθυμία Ποτουρίδου