Ταινία του Bollywood  θα γυριστεί στη Ρόδο

Ινδική εταιρεία παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών θα πραγματοποιήσει γυρίσματα στη Ρόδο.

Σε πρόσφατη μάλιστα συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας αποφάσισε να ενισχύσει οικονομικά την προσπάθεια αυτή.

Στην απόφαση της επιτροπής αναφέρονται τα εξής:
«Έγκριση δέσμευσης ποσού 24.650,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, που αφορά τα γυρίσματα μιας ταινίας μεγάλου μήκους από την ινδική εταιρεία παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών «Big Bat Films» (BOLLYWOOD), στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Ρόδο κατά το χρονικό διάστημα 19/08/2018 έως 25/09/2018, (λαμβάνοντας υπόψη το από 07/08/2018 e-mail από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού).

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού προτίθεται να συνδράμει στην εν λόγω ενέργεια δεδομένου ότι η προσέλκυση κινηματογραφικών παραγωγών στη χώρα μας εναρμονίζεται με την υπ’ αρ. 13927/ 16.11.2017 απόφαση Γεν. Γραμ. ΕΟΤ περί της Στρατηγικής Προώθησης και Προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για τη διετία 2017-2018, όπου - εκτός άλλων - αναφέρεται ρητά πως η ενδυνάμωση και η δυναμική προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος σε νέες αγορές, όπως η Ινδία, αποτελούν ένα από τα βασικά ζητούμενα.

Μέσα στο πλαίσιο των προσπαθειών της για προβολή του νησιού της Ρόδου σε νέες αγορές, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα καλύψει το κόστος για τις μετακινήσεις των μελών του κινηματογραφικού συνεργείου και τεχνικών για το χρονικό διάστημα από 01/09/2018 έως 25/09/2018 και συγκεκριμένα το κόστος ενοικίασης:

• 3 mini van των 9 θέσεων, και 2 λεωφορείων (50 θέσεων το καθένα) για μετακινήσεις εντός του νησιού της Ρόδου, από 01/09/2018 έως 25/09/2018, κόστους 16.330,00 € .

• 1 ιστιοπλοϊκού ή μηχανοκίνητου σκάφους με δυνατότητα επιβίβασης τουλάχιστον 12 ατόμων, για 1 ημέρα, κόστους 1.400,00 €.

Επίσης θα καλύψει το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από Ρόδο-Πειραιά στις 25/09/2018 (καμπίνες για 80 άτομα) ποσού, 6.920,00 €.

Το συνολικό κόστος θα ανέλθει στο ποσό των 24.650,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.24%, και πρόκειται να καλυφθεί από το Τμήμα Τουρισμού ∆ωδεκανήσου (071- ΚΑΕ 9491)».