Όχι άσκοπες δαπάνες προβολής

Πήραμε από συμπολίτισσά μας και δημοσιεύουμε:

«Όντως, οι Εκθέσεις Τουρισμού οφελούν  τελικά κάποιους μόνον μεγαλοξενοδόχους και όχι το σύνολο των συναδέλφων, όπως άρχισαν να ομολογούν τώρα επιτέλους κάποιοι ειλικρινείς, κάτι που είχε επισημανθεί και κατακριθεί αλλά κάποιοι υπεύθυνοι εκουσίως κωφεύουν.

Είχε μάλιστα προταθεί η αισθητή μείωση μεν δαπανών για Εκθεσειακές προβολές και ως εναλλακτική λύση η τουριστική προβολή του τόπου, του κάθε τόπου, απλούστατα να γίνεται μέσω των νέων ηλεκτρονικών  μέσων  που όλοι χρησιμοποιούν πλέον από το σπίτι τους και μέσω αυτών κάνουν και τις κρατήσεις.

Τα μεγαλοξενοδοχεία εξάλλου από μόνα τους έχουν ιδιωτικές επαφές και συμφωνίες με τους πράκτορες που μπορεί να είναι και μέτοχοι οπότε η προβολή του τόπου δεν τους αγγίζει».