Εκδήλωση σήμερα στη Ρόδο του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου

Διανύουμε τον εικοστό πρώτο αιώνα ζωής του πλανήτη μας ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ο αιώνας της πληροφορίας, της επικοινωνίας και της εκμηδένισης των αποστάσεων  μεταξύ των ανθρώπων. Αποδεχόμενοι τα πιο πάνω, καταλήγουμε ότι η πραγματοποίησή τους περνά μέσα από την εκπαίδευση.

 

Με βάση τα πιο πάνω το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου διοργανώνει εκδήλωση γνωριμίας στα πλαίσια της οποίας θα παρουσιάσει τα Προγράμματα Σπουδών που  -προσφέρονται για το τρέχον Ακαδημαϊκό  Έτος  2018-19 και τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων και γνωστικών αντικειμένων.

 

Η εκδήλωση, που είναι ανοικτή για τον κάθε ενδιαφερόμενο και όχι μόνο  θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018 και ώρα 18.30 στο Ξενοδοχείο ΠΛΑΖΑ[οδός Ιερού Λόχου, Ρόδος]