Ηλ. Καματερός: Αυξημένο ποσοστό εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, για τους απόφοιτους των Λυκείων της Κω

Υπογράφτηκε από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Γαβρόγλου Υπουργική Απόφαση που προβλέπει ειδικό ποσοστό θέσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2018 από τις περιοχές Μάνδρας, Νέας Περάμου και Κω, οι οποίες επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

Ο βουλευτής Δωδεκανήσου, Ηλίας Καματερός, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Υπουργό Παιδείας Κωνσταντίνο Γαβρόγλου, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη δημοσίευση της συγκεκριμένης απόφασης.

"Είναι μία ιδιαιτέρως σημαντική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, δίκαιη και γενναιόδωρη, η οποία σαφέστατα ενισχύει την προσπάθεια των μαθητών της  Κω για την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας και ταυτόχρονα αποδεικνύει την ευαισθησία της κυβέρνησης για τους μαθητές της περιοχής μας.

Οι προσπάθειες απέδωσαν και το δίκαιο αίτημα μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας του νησιού της Κω έγινε πράξη.

Εύχομαι καλά αποτελέσματα στους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς και ευόδωση των προσπαθειών τους, προκειμένου να πετύχουν τους στόχους που έχουν θέσει" , τόνισε ο Ηλίας Καματερός.

Η απόφαση

Άρθρο 1

Ειδικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, οι μαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοιΓενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και της Δημοτικής Ενότητας Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικήςκαθώς και των Δημοτικών Ενοτήτων Κω, Ηρακλειδών και Δικαίου του Δήμου Κω της Περιφερειακής Ενότητας Κω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που έχουν πληγείαπό πλημμύρες  και  καταστροφικούς σεισμούς αντίστοιχακαι οι οποίοι  υπέβαλαν αίτηση δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2018, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Το δικαίωμα αυτό ισχύει για όσουςμαθητές της τελευταίας τάξης σχολικού έτους 2017-18 υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωσηγια συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2018 σε Λύκεια των ως άνω περιοχών και για όσους μαθητές της τελευταίας τάξης και αποφοίτους κατοικούσαν μόνιμα στις ως άνω περιοχές κατά τη διάρκεια των επίμαχων συμβάντων, ακόμα κι αν  υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής σε Λύκειο άλλης περιοχής και οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του συγκεκριμένου σχολικού έτους.

Το ειδικό ποσοστό αποδίδεται στους υποψηφίους ανά κατηγορία Λυκείου ως εξής:

(i) Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των ημερήσιων ΓΕΛ αποδίδεται ποσοστό 0,53%καθ΄υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της κατηγορίας τους σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ .

(ii) Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των ημερήσιων ΕΠΑΛ αποδίδεται ποσοστό 0,25 %καθ΄υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της κατηγορίας τους σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των  Πανεπιστημίων του άρθρου1της με αριθμ. Φ.151/43612/Α5/2018 ΥΑ (ΦΕΚ 983 Β/ 2018), των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ.

(iii) Για τους υποψηφίους των εσπερινών ΓΕΛ αποδίδεται ποσοστό 0,55%καθ΄υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της κατηγορίας τους σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ .

Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις της παραγράφου αυτής, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας.

Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός εάν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μία τουλάχιστον θέση για κάθε Σχολή ή Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.

Άρθρο 2

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπαγωγή των υποψηφίων στο ειδικό ποσοστό του άρθρου 1 θα κατατεθούν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν οι πληγείσες περιοχές εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την έκδοση της παρούσας  και  είναι τα εξής:

Α) Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση,  με την οποία θα δηλώνει ο υποψήφιος την πρόθεσή του για την υπαγωγή του στο ειδικό ποσοστό καθώς και τα πλήρη στοιχεία του και τον κωδικό υποψηφίου με τον οποίο συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις 2018.

Β) Δήλωση Ε1 οικονομικού έτους 2018 (χρήση 2017) του γονέα στη δήλωση του οποίου φαίνεται το τέκνο ως προστατευόμενο μέλος ή τουιδίου του τέκνου αν κάνει αυτοτελή δήλωση, προς απόδειξη της μόνιμης κατοικίας μόνο για:

α) όσους μαθητές της τελευταίας τάξηςσχολικού έτους 2017-18 κατοικούσαν μόνιμα στις ως άνω περιοχέςκατά τη διάρκεια των επίμαχων συμβάντων αλλά υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2018 σε Λύκειο άλλης περιοχής και β) για τους απόφοιτους  παλαιότερων ετών που κατοικούσαν μόνιμα στις ως άνω περιοχές και υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2018 είτε σε Λύκειο των εν λόγω περιοχών είτε σε Λύκειο άλλης περιοχής.

Μαθητές της τελευταίας τάξης που φοιτούσαν σε Λύκεια των ως άνω περιοχών έως και το επίμαχο συμβάν, μπορούν εναλλακτικά αντί για τη δήλωση Ε1, να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία φοιτούσαν.

Η αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,εφόσον συγκεντρώσει και ελέγξει τοσύνολο των αντίστοιχων αιτήσεων καιτα δικαιολογητικά μόνιμης κατοικίας όπου απαιτούνται,θα προχωρήσει στη σύνταξη ενός πίνακαμε τους δικαιούχους υποψήφιους του  άρθρου 1 και ενός πίνακα με τους αποκλειόμενους και θα τους αποστείλει έντυπα και ηλεκτρονικά στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης Εφαρμογών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών, προκειμένου να διεξαχθεί η επιλογή τουςμε βάση το άρθρο 3 .

Άρθρο 3

Μετά τη διαδικασία επιλογής και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2018, κάθε υποψήφιος των περιπτώσεων του ανωτέρω άρθρου 1 θα κριθεί για επιλογή για τις προβλεπόμενες θέσεις για κάθε τμήμα ή σχολή ή εισαγωγική κατεύθυνση, με βάση το σύνολο των μορίων κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησής του στο μηχανογραφικό δελτίο, με την προϋπόθεση ο υποψήφιος να έχει επιτύχει συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο του 70% του αριθμού των μορίων που πέτυχε  ο τελευταίος επιτυχών της κατηγορίας τους στη συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ