Αναδιαρθρώσεις αύριο στην ΕΠΣΔ

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣΔ, Παναγιώτης Διακοφώτης, έχοντας υπόψη το άρθρο 33 του Καταστατικού της Ένωσης και τις παραγράφους 1 και 3, του άρθρου 36 της παραγράφου 1 του εδαφίου β’, καλεί σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής για αύριο Πέμπτη  και ώρα 15:00 στα γραφεία της  Ένωσης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση Προέδρου.  
Αναδιάρθρωση Ε.Ε. και Επιτροπών.
Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
Ενημέρωση ταμείου, εγκρίσεις δαπανών.
Αλληλογραφία - διάφορα.