Ρόδος: Οι επτά βαγιές είναι... πέντε!

Εύστοχη η παρατήρηση αναγνώστη: Οι επτά βαγιές, στην ομώνυμη περιοχή δεν είναι επτά αλλά.... πέντε!

Τα τελευταία χρόνια δύο εξ αυτών έχουν καταστραφεί και δυστυχώς δεν αντικαταστάθηκαν.

Μήπως θα πρέπει να ξαναγίνουν επτά;