Ξεχάστηκε η Σύμη από την ειδική ρύθμιση

Ξεχάστηκε η Σύμη από την ειδική ρύθμιση που προβλέπει αυξημένο ποσοστό για εισαγωγή υποψηφίων στα πανεπιστήμια, σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

Για το ζήτημα ο δήμαρχος Σύμης κ. Ελ. Παπακαλοδούκας, απηύθυνε χθες επιστολή διαμαρτυρίας στον υπουργό Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου, αναφέροντας σ’ αυτήν τα εξής: 

«Κύριε Υπουργέ
Μετά λύπης μας ενημερωθήκαμε ότι στην  απόφαση Αριθ. Φ. 253.2/137341/Α5/21-8-2018 που προβλέπει καθορισμό δικαιούχων ειδικού ποσοστού για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση  το ακαδημαϊκό έκτος 2018-2019 μαθητών και αποφοίτων γενικών και επαγγελματικών λυκείων που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών, και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση-δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο 2018, 

Δεν είχε συμπεριληφθεί το νησί της Σύμης δεδομένου ότι υπέστη καταστροφές σύμφωνα με:
Α. Την υπ’ αριθμ πρωτ.8057/14-11-2017 (ΑΔΑ: 61Τ3465ΧΘ7/ΞΟΝ)  απόφαση του Γ.Γ.  Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου  Εσωτερικών  που αποφασίζει την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σύμης για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις  13-11-2017. 

Β. την υπ’ αριθμ πρωτ. 3292/10-05-2017 (ΑΔΑ:6Ε0Τ465ΧΘ7-32Ω) απόφαση του Γ.Γ.  Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου  Εσωτερικών   αποφασίστηκε η παράταση της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σύμης  της ΠΝΑ καθώς εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι κήρυξης και το έργο διαχείρισης των  συνεπειών από τις καταστροφές που προκλήθηκαν  από έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις  13-11-2017 στην παραπάνω περιοχή δεν έχει ολοκληρωθεί. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω παρακαλούμε για τις ενέργειές  σας ώστε να διορθωθεί η αδικία εις βάρος των παιδιών του νησιού μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ».