Συνεδριάζει η επιτροπή περιβάλλοντος της περιφέρειας

Συνεδριάζει την  ερχόμενη Τρίτη 28 του μήνα στις 11 το πρωί, η επιτροπή περιβάλλοντος της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τηλεδιάσκεψη σε Ρόδο και Σύρο για να εξετάσει τρέχοντα θέματα.

Αναλυτικά, η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα εξής θέματα που αφορούν στην πλειοψηφία τους μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων:
1. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά: Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος σε γήπεδο έκτασης 5.992,61 τ.μ στη θέση "ΚΟΥΤΑΛΑ-ΞΑΝΕΜΟ" Δήμου Τήνου, Νήσου Τήνου Νομού Κυκλάδων.
2. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά: Λειτουργία υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE Α.Ε.Ε.Τ. στη θέση "Προφ. Ηλίας "νήσου Θήρας, με κωδική ονομασία θέσης "1000248 ΣΑΝΤΟΡΙΝΙ".

3. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά: Οδικό Δίκτυο Χώρας - Κιονίων - Αγ. Μαρίνας, Δήμου Τήνου Ν. Τήνου, Νομού Κυκλάδων.
4. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με επικαιροποιημένα στοιχεία που αφορούν: "Τροποποίηση της Α.Π. 177360/18.12.2014 Α.Ε.Π.Ο. του έργου «ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 218,5MW (95 Α/Γ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ» στα νησιά Νάξο, Πάρο, Τήνο, και Άνδρο και διασυνδετική γραμμή Μεταφοράς 150 KV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης Αττικής.

5. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την τροποποίηση της υπ’ αρ. 146109/1170/02-05- 2012 (ΑΔΑ: Β49Η0-ΦΑΗ) ΑΕΠΟ του έργου: Εκμετάλλευση ορυχείου μπετονίτη συνολικής έκτασης 578.758 τ.μ στη θέση "ΑΓΓΕΡΙΑ Μήλου" ως προς την επέκταση των εξορυκτικών εργασιών.
6. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά: "Εκμετάλλευση Λατομείου Βιομηχανικών Ορυκτών (περλίτη) συνολικής έκτασης 61.455,60 τ.μ. (τμήμα ΙΙΙ =45.143,93 τ.μ) και (τμήμα IV=16.311,67 τ.μ) στη θέση "ΠΡΟΒΑΤΑΣ” Τοπικής κοινότητας Μήλου από την εταιρεία ΕΕΚΟΜ Α.Ε .

7. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά: "Λειτουργία υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας "NAXOS IMPERIAL - ΝΑΞΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ" κλασικού τύπου κατηγορίας 5 αστέρων (5*) συνολικής δυναμικότητας 219 κλινών της εταιρείας "ΑΦΟΙ ΚΑΒΟΥΡΑ Α.Ε." σε γήπεδο εμβαδού 10.520,36 τ.μ στη θέση" Άγιος Προκόπιος "Στελίδα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων νήσου Νάξου, νομού Κυκλάδων."
8. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά: "Βελτίωση υφιστάμενης οδού που συνδέει την Κορησσία με τα Ξυλά Δήμου Κέας νήσου Κέας Νομού Κυκλάδων.

9. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: «Μονάδα θερμικής επεξεργασίας απορριμμάτων για την παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, στην περιοχή ‘‘ΤΣΑΪΡΙ – ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ’’ στην περιοχή ‘‘Αμμούδες’’ Δ.Κ. Καλυθιών, Δ.Ε. Καλλιθέας, του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με φορέα του έργου την ‘‘KTIMA ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία’’».

10. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: «Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 4759/25-01- 2016 ΑΕΠΟ ΓΓ ΑΔΑ που αφορά στον «Υφιστάμενο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας, με κωδ. ονομασία «ΑΡΧΙΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ 1000233» στη θέση «ΣΚΑΛΙ», Αγία Ελεούσα της Τ.Κ. Αρχίπολης Δ.Ε. Αφάντου, της Π.Ε. Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» για λογαριασμό της εταιρείας «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ».

11. Τροποποίηση της υπ.αρ. 1017/17-8-2006 Απόφασης Γ.Γ. ΠΝΑ, που αφορά στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας επί της Κ.Μ. 691 γαιών Καλυθιών, στην περιοχή «ΦΑΛΗΡΑΚΙ» της Δ.Κ. Καλυθιών, της Δ.Ε. Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό του φορέα «ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ», με σκοπό: α) την αλλαγή διακριτικού τίτλου της ξενοδοχειακής μονάδας από «ΜΑΤΙΝΑ» σε «KRIAMOS BLUE», β) την διόρθωση της συνολικής έκτασης γηπέδου από 9.803,82τ.μ. σε 9.680,00τ.μ., γ) την αύξηση της τελικής δυναμικότητας από 125 σε 159 κλίνες και δ) την αναβάθμιση της μονάδας από κατηγορία 2* σε κατηγορία 3*.

12. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: Εγκατάσταση Κέντρου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής συνολικής ενεργού ακτινοβολούμενης ισχύος 1070,55w (eirp)/1,0755 Kw (<100 Kw), με κωδ. ονομασία «300 6120 – ΒΙΓΛΑ ΡΟΔΟΥ», σε οικόπεδο 220.134m2 – τμήμα της ΚΜ 5000 γαιών Κατταβιάς, στην ΤΚ Κατταβιάς, Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.».

13. Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  που  αφορά: Λειτουργία  Εννέα  (9)  υφιστάμενων Ραδιοεντοπιστών (RADAR) στις περιοχές Σπάτων & Υμηττού Αττικής, Λευκάδος, Ρόδου & Καρπάθου στη θέση Παραδεισίου και Ατταβύρου (Ρόδου) και στην θέση Μενετές στο νησί της Καρπάθου.
14. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : «Κατασκευή εξέδρας στην παραλία Τιγκακίου ΚΩ στην ΔΚ Ασφενδίου ΔΕ Δικαίου Δήμου Κω ΠΕ Κω ΠΝΑ» για λογαριασμό του Δήμου Κω.
15. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: «Κατασκευή εξέδρας στην παραλία Μαρμαρίου ΚΩ στην ΔΚ Πυλίου ΔΕ Δικαίου Δήμου Κω ΠΕ Κω ΠΝΑ» για λογαριασμό του Δήμου Κω.

16. Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  που  αφορά:  Ανανέωση  της  υπ  αριθμ.  πρωτ. 132268/ 28.08.2007 ΚΥΑ ως αυτή ισχύει με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 481/05.06.2013 Απόφαση Ανανέωσης-τροποποίησης Γ.Δ. Α.Δ.Α. και αφορά στο έργο: Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Χάλκης, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η οποία είχε ισχύ έως 31.03.2017.

17. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: Υφιστάμενο κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα με την επωνυμία «ΑΚΤΗ ΝΟΡΙΝΤΑ», κατηγορίας πέντε αστέρων (5*), συνολικής δυναμικότητας 2097 κλινών, που προέκυψε κατόπιν υπαγωγής των αυθαίρετων κτισμάτων του στις διατάξεις του Ν.4178/13, εντός γηπέδου συνολικού εμβαδού 607.238τ.μ., στην περιοχή Θόλαρι – Περιστεριώνας Δ.Ε. Ηρακλειδών, Δήμου Κω, νήσου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας της «Ξεν/χεία Ελλάδος MITSIS COMPANY ΑΕ».

18. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: Υφιστάμενο Κέντρο Εκπομπής στη θέση «ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ», της Δημοτικής Κοινότητας Αρχαγγέλου, Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου του Δήμου Ρόδου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με κωδική ονομασία θέσης «ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ» και κωδικό αριθμό θέσης 3006116 της εταιρείας με διακριτικό τίτλο «DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.».