Χωρίς γιατρό παραμένει το χωριό του Αγίου Ισιδώρου

Επανέρχεται στο θέμα της τοποθέτησης γιατρού στο περιφερειακό ιατρείο Αγίου Ισιδώρου ο βουλευτής κ. Μ. Κόνσολας.

Επί του θέματος, κατέθεσε ερώτηση προς τον υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξάνθο, στην οποία αναφέρει τα εξής:
«Κύριε Υπουργέ,
Στις 3 Ιουλίου είχα καταθέσει Ερώτηση στη Βουλή με αρ. πρ.: 7283, προς τους Υπουργούς Υγείας και Εθνικής Άμυνας, για την άμεση τοποθέτηση γιατρού στο Περιφερειακό Ιατρείο Αγίου Ισιδώρου στη Ρόδο.
Είχα ζητήσει να τοποθετηθεί άμεσα αγροτικός γιατρός ή εναλλακτικά και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν, να τοποθετηθεί στρατεύσιμος γιατρός.

Στην απάντησή του, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, διά του αναπληρωτή Υπουργού κ. Κουβέλη, αναφέρει ότι δεν έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από το Υπουργείο Υγείας προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 8 παρ. α του ν.4361/16.

Είναι σαφές ότι το Υπουργείο Υγείας, εφόσον δεν είναι σε θέση να τοποθετήσει αγροτικό γιατρό στο συγκεκριμένο ιατρείο, θα πρέπει να υποβάλει άμεσα το σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να τοποθετηθεί οπλίτης γιατρός, όπως έχει γίνει και σε ιατρεία νησιών και δυσπρόσιτων περιοχών.

Σας επισημαίνω, επίσης, ότι το Περιφερειακό Ιατρείο στον Άγιο Ισίδωρο της Ρόδου εξυπηρετεί, εκτός από τη συγκεκριμένη περιοχή, και τις κοινότητες Σιανών και Μονολίθου και καλύπτει τις ανάγκες δημόσιας υγείας ενός πληθυσμιακού συνόλου 1.200 κατοίκων, η πλειοψηφία των οποίων είναι υπερήλικες.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Για ποιο λόγο το Υπουργείο Υγείας, εφόσον δεν ήταν σε θέση να τοποθετήσει αγροτικό γιατρό στο Περιφερειακό Ιατρείο του Αγίου Ισιδώρου στη Ρόδο, δεν υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 8 παρ. α του Ν. 4361/16, για να τοποθετηθεί οπλίτης γιατρός που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία;
2. Εάν θα υποβάλλει άμεσα το σχετικό αίτημα.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου».