Διαγωνισμός για το «Όασις» προκηρύσσει η ΔΕΡΜΑΕ

Την παραχώρηση προς εκμετάλλευση του γνωστού καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Όασις», προκηρύσσει η ΔΕΡΜΑΕ, με ανοιχτό πλειοδοτικό διαγωνισμό και καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών τις 2 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τη σχετική «σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών για την υποστήριξη λειτουργίας» του συγκεκριμένου καταστήματος-μια και το ιδιοκτησιακό του καθεστώς είναι ιδιαίτερο, οπότε στην ουσία παραχωρείται το management-η διάρκειά της ορίζεται για δέκα χρόνια.

Ως κύκλος εργασιών του παραχωρησιούχου εννοείται το συνολικό αντάλλαγμα που αναμένεται να εισπραχθεί από τη διάθεση ειδών στο πελατειακό κοινό κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Όπως αναφέρεται στη σύμβαση, το ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται στο ποσό των 4.416.786,00 ευρώ, στο οποίο δεν περιλαμβάνεται ο αναλογών Φ.Π.Α., και θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από τα έσοδα της παραχώρησης, σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Ο παραχωρησιούχος που  θα προκύψει θα έχει την ευθύνη λειτουργίας, συντήρησης αλλά και φύλαξης των εγκαταστάσεων του καταστήματος, συμπεριλαμβανομένου και του όμορου παιδότοπου.

Ως αποτελεσματική θεωρείται η λειτουργία του καταστήματος, εφόσον επιτυγχάνονται οικονομικά αποτελέσματα, τα οποία αποφέρουν εναπομείναντα έσοδα λειτουργίας στη ΔΕΡΜΑΕ, το λιγότερο 15.000,00€ το χρόνο. Το ποσό αυτό θεωρείται από τους υποψήφιους αναδόχους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ως εύλογο και δίκαιο και θα καταβάλλεται στο τέλος του χρόνου.

Εφόσον ο παραχωρησιούχος δεν επιτύχει από τη λειτουργία του καταστήματος ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα, δηλαδή τουλάχιστον 15.000 ευρώ το χρόνο, τότε οφείλει το ποσό που υπολείπεται ως ποινική ρήτρα, την οποία και δικαιούται να παρακρατήσει η ΔΕΡΜΑΕ από την υπολειπόμενη αμοιβή του αναδόχου.

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τη διακήρυξη στα γραφεία της ΔΕΡΜΑΕ (σ.σ. πίσω από το Δημαρχιακό Μέγαρο), κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.