Ανατέθηκε έρευνα για τα αεροδρόμια Ρόδου, Κω και Καρπάθου

Έρευνα στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης αερογραμμών και αεροδρομικού marketing θα πραγματοποιήσει η εταιρεία KPI MARKETING CONSULTANCY για λογαριασμό της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Σύμφωνα με το συμφωνητικό που υπεγράφη και αναρτήθηκε χτες στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», η έρευνα θα αφορά τα αεροδρόμια της Ρόδου, της Κω και της Καρπάθου και θα περιλαμβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης στα τρία αεροδρόμια και της ανταγωνιστικότητας με άλλα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στη συνέχεια θα γίνει σχεδιασμός του πλαισίου,  στο οποίο θα πρέπει να κινηθεί η στρατηγική ανάπτυξης των αερογραμμών και του αεροδρομικού marketing για να μπορέσει να προσελκύσει περισσότερες αεροπορικές εταιρείες αλλά και να αυξήσει τον αριθμό των προορισμών καθώς και να επιμηκύνει την περίοδο των πτήσεων. 

Στο συμφωνητικό αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής:
«Για τη σύνταξη του παραπάνω σχεδίου θα αναπτυχθούν οι ακόλουθες ενότητες - κατηγορίες:
1. Ανάλυση στοιχείων και στατιστικών
2. Συγκριτική ανάλυση (Benchmarking) με ανταγωνιστικά αεροδρόμια
3. Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης αερογραμμών για τα αεροδρόμια Καρπάθου, Κω και Ρόδου με στόχο την προσέλκυση αεροπορικών εταιρειών από νέες αγορές, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την περαιτέρω αύξηση δρομολογίων και προορισμών
4. Βασικές προϋποθέσεις – προτάσεις - για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης αερογραμμών
Ενδεικτικά ανά ενότητα κατηγορία θα περιλαμβάνονται:

1. Ανάλυση στοιχείων και στατιστικών
• Συλλογή και ανάλυση στατιστικών στοιχείων εισερχομένης κίνησης επιβατών
για τα αεροδρόμια Καρπάθου, Κω και Ρόδου τα τελευταία πέντε έτη
• Ανάλυση ανά χώρα προέλευσης
• Εύρεση και ανάλυση αεροπορικών συνδέσεων και εταιρειών
• Το μέγεθος της αγοράς και τα χαρακτηριστικά της

2. Συγκριτική ανάλυση (Benchmarking) με ανταγωνιστικά αεροδρόμια
• Ανάλυση υφισταμένων αεροπορικών συνδέσεων με ανταγωνιστικά αεροδρόμια
σε Ελλάδα και Εξωτερικό
• Ανάλυση τιμολογιακής πολιτικής με ανταγωνιστικά αεροδρόμια σε Ελλάδα και Εξωτερικό

3. Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης αερογραμμών για τα αεροδρόμια Καρπάθου, Κω και Ρόδου
• Έρευνα και ανάλυση υποψηφίων αεροπορικών εταιρειών – ιεράρχηση
στόχευσης
• Τελική προτεινόμενη στόχευση χωρών (ανά προτεραιότητες)
• Πλάνο υλοποίησης ενεργειών προσέγγισης αεροπορικών εταιρειών»
Το συνολικό κόστος της έρευνας ανέρχεται στο ποσό των 16.000,00 ευρώ και θα πρέπει να παραδοθεί μέσα σε διάστημα έξι εβδομάδων.