Παιδεία: Ώρα για αλλαγές

Γράφει ο
Κωνσταντίνος Μίχαλος

Μολονότι 7 στους 10 πέρασαν και εφέτος στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας ένας μεγάλος αριθμός νέων θα μεταναστεύσει στο εξωτερικό, για να φοιτήσει σε ιδιωτικά και μη πανεπιστήμια για να αναζητήσει ένα καλύτερο μέλλον. Η Ελλάδα συνεχίζει να χαρίζει πόρους, νέους και επιστημονικό δυναμικό σε τρίτες χώρες.

Η επίθεση στο μέλλον δεν μπορεί να ξεκινήσει χωρίς μία τολμηρή αναμόρφωση του συστήματος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.  Η οποία εκτός των άλλων θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Αύξηση των δαπανών για τη δημόσια παιδεία, με ταυτόχρονη απελευθέρωση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το κρατικό μονοπώλιο. Διασφάλιση της αυτονομίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και πλήρης απαλλαγή τους από τον κομματικό εναγκαλισμό. Εφαρμογή ανεξάρτητου και αξιόπιστου συστήματος αξιολόγησης όλων των φορέων της εκπαίδευσης και σύνδεση της χρηματοδότησής τους με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Συστηματική διασύνδεση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τις ανάγκες της παραγωγής και της αγοράς εργασίας.

Στενότερη συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας. Αναβάθμιση των προγραμμάτων κατάρτισης και επανακατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού, με προτεραιότητα στις νέες τεχνολογίες και ειδικότητες με υψηλή ζήτηση. Αναβάθμιση της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, με αξιοποίηση σύγχρονων θεσμών, όπως αυτός της Μαθητείας, που εφαρμόζεται με επιτυχία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η Ελλάδα μπορεί μετά τα μνημόνια, να γίνει η Ελλάδα της ανάπτυξης, της έρευνας και της καινοτομίας αρκεί να κάνουμε πράξη την αναγκαία μεταρρύθμιση στο σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης, τώρα.    

Πηγή: reporter.gr