Και με τη «σφραγίδα»  της ΕΠΟ

Στη δύναμη της ΕΠΣΔ ανήκει κι επίσημα πλέον η γυναικεία ομάδα του Ηρακλή Μαριτσών που δημιουργήθηκε πρόσφατα.

 Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, με απόφασή της Νο 13/24.08.2018 αναγνώρισε τη λειτουργία του γυναικείου τμήματος της ομάδας των Μαριτσών με Αριθμό Μητρώου, 766 και θα έχει το δικαίωμα, εφόσον το δηλώσει, τα λάβει μέρος στο οικείο πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας.