«Εξορμήσεις» σε σχολεία

Οι τρεις υπεύθυνοι προπονητές για τις μικτές ομάδες Δωδεκανήσου και επιλογής αθλητών /τριών για το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βενέτης Θωμίδης, Γιώργος Χατζηκαλημέρης και Δημήτρης Τζομάκας, πήραν από το αρμόδιο Υπουργείο έγκριση άδειας εισόδου σε σχολικές εγκαταστάσεις προκειμένου να ενημερώνουν τους μαθητές και τις μαθήτριες για το μπάσκετ και να προσελκύσουν όσα περισσότερα παιδιά μπορέσουν στο άθλημα.

«Σε συνέχεια του (α) σχετικού εγγράφου, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης απέστειλε το ανωτέρω (β) αίτημα για έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων του συγκεκριμένου αθλήματος.
Η Υπηρεσία μας, στο πλαίσιο διάδοσης του αθλητικού πνεύματος και της ενασχόλησης των νέων παιδιών με τον αθλητισμό, εγκρίνει την άδεια εισόδου σε σχολικές μονάδες της Π/θμιας και της Δ/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019 στους προτεινόμενους εκπροσώπους της ΕΟΚ, όπως αυτοί αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, εφόσον πληρούνται οι ως κάτω αναφερόμενες προϋποθέσεις:
α) Οι επισκέψεις των επιλεγμένων εκπροσώπων θα υλοποιούνται μετά από συνεννόηση με τους εκάστοτε Διευθυντές των σχολικών μονάδων και με απόφαση των αντίστοιχων Συλλόγων Διδασκόντων.

β) Κατά τη διάρκεια των ενημερώσεων / δραστηριοτήτων, είναι υποχρεωτικό να παρίσταται εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, ορισμένος από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας.
γ) Σε περίπτωση συμμετοχής των μαθητών/τριών σε αθλητικές πρακτικές δραστηριότητες απαιτείται: αα. έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) και ββ. ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση των γονέων / κηδεμόνων με ευθύνη των οποίων θα εξασφαλιστεί η δυνατότητα συμμετοχής τους σε αυτές.
δ) Κατά τη διάρκεια των ενημερώσεων, δεν επιτρέπεται η προώθηση / διανομή διαφημιστικού υλικού καθώς και η λήψη στιγμιότυπων (βιντεοσκόπηση - φωτογράφιση).

Από το Νότιο Αιγαίο, την έγκριση πήραν ο καθηγητής φυσικής αγωγής Βενέτης Θωμίδης και οι προπονητές Γιώργος Χατζηκαλημέρης και Δημήτρης Τζομάκας.
Οι ενδεικτικοί άξονες περιεχομένου για την ενημέρωση των μαθητών /τριών σχετικά με το άθλημα της καλαθοσφαίρισης είναι:
•    Γνωριμία, διάδοση και ανάπτυξη του αθλήματος
•    Παιγνιώδεις δραστηριότητες προσομοίωσης (προαιρετικά)».