Περισσότερους επιβάτες θέλει να προσελκύσει η Fraport

Σε ακόμα περισσότερους επισκέπτες στοχεύει η Fraport Greece για τα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, των οποίων έχει τη διαχείριση, καθώς εκτιμά ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης του τουριστικού ρεύματος.

Κάτι τέτοιο θα οδηγήσει φυσικά σε επέκταση και της τουριστικής περιόδου για τις τουριστικές περιοχές, στις οποίες υπάρχουν αυτά  καθώς περισσότερες αεροπορικές εταιρείες, με περισσότερους επιβάτες και για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα θα ανοίξουν τεράστιες προοπτικές.

Για το σκοπό αυτό έχει ξεκινήσει από το Μάρτιο εκτεταμένη έρευνα και στα 14 αεροδρόμια που διαχειρίζεται, μία διαρκής διαδικασία και χωρίς ημερομηνία λήξης προκειμένου να μπορέσει να οδηγηθεί σε χρήσιμα συμπεράσματα για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει.

Η έρευνα που διεξάγεται στα αεροδρόμια αυτά είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να καταγράψει παραμέτρους που κάποιες κοινές έρευνες δεν μπορούν να πετύχουν αφού η Fraport Greece περνά πλέον σε εξειδικευμένους τρόπους προσέλκυσης αεροπορικών εταιρειών.

Οι ερωτώμενοι καλούνται να απαντήσουν μεταξύ άλλων σε ερωτήσεις που αφορούν τα ηλικιακά γκρουπ, την εθνικότητα, την περίοδο διαμονής, τη χώρα καταγωγής, την επιλογή καταλύματος, και κυρίως τη διαδρομή που ακολούθησαν για να φτάσουν στους τουριστικούς προορισμούς καθώς πολλοί έρχονται σε αυτούς μέσω της Αθήνας. 

Έρευνα από την ΠΝΑΙ
Υπενθυμίζεται ότι προς την κατεύθυνση επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου κινείται και η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία ανέθεσε τη διεξαγωγή έρευνας στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης αερογραμμών και αεροδρομικού marketing στην εταιρεία KPI MARKETING CONSULTANCY 

Η έρευνα θα αφορά τα αεροδρόμια της Ρόδου, της Κω και της Καρπάθου και θα περιλαμβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης στα τρία αεροδρόμια και της ανταγωνιστικότητας με άλλα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στη συνέχεια θα γίνει σχεδιασμός του πλαισίου, στο οποίο θα πρέπει να κινηθεί η στρατηγική ανάπτυξης των αερογραμμών και του αεροδρομικού marketing για να μπορέσει να προσελκύσει περισσότερες αεροπορικές εταιρείες αλλά και να αυξήσει τον αριθμό των προορισμών καθώς και να επιμηκύνει την περίοδο των πτήσεων.

Ειδικότερα θα γίνει:
1. Ανάλυση στοιχείων και στατιστικών
2. Συγκριτική ανάλυση (Benchmarking) με ανταγωνιστικά αεροδρόμια
3. Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης αερογραμμών για τα αεροδρόμια Καρπάθου, Κω και Ρόδου με στόχο την προσέλκυση αεροπορικών εταιρειών από νέες αγορές, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την περαιτέρω αύξηση δρομολογίων και προορισμών
4. Βασικές προϋποθέσεις – προτάσεις - για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης αερογραμμών

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν:
1. Ανάλυση στοιχείων και στατιστικών
• Συλλογή και ανάλυση στατιστικών στοιχείων εισερχομένης κίνησης επιβατών
για τα αεροδρόμια Καρπάθου, Κω και Ρόδου τα τελευταία πέντε έτη
• Ανάλυση ανά χώρα προέλευσης
• Εύρεση και ανάλυση αεροπορικών συνδέσεων και εταιρειών
• Το μέγεθος της αγοράς και τα χαρακτηριστικά της

2. Συγκριτική ανάλυση (Benchmarking) με ανταγωνιστικά αεροδρόμια
• Ανάλυση υφιστάμενων αεροπορικών συνδέσεων με ανταγωνιστικά αεροδρόμια σε Ελλάδα και εξωτερικό
• Ανάλυση τιμολογιακής πολιτικής με ανταγωνιστικά αεροδρόμια σε Ελλάδα και εξωτερικό

3. Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης αερογραμμών για τα αεροδρόμια Καρπάθου, Κω και Ρόδου
• Έρευνα και ανάλυση υποψηφίων αεροπορικών εταιρειών – ιεράρχηση στόχευσης
• Τελική προτεινόμενη στόχευση χωρών (ανά προτεραιότητες)
• Πλάνο υλοποίησης ενεργειών προσέγγισης αεροπορικών εταιρειών.
Το συνολικό κόστος της έρευνας ανέρχεται στο ποσό των 16.000,00 ευρώ και θα πρέπει να παραδοθεί μέσα σε διάστημα έξι εβδομάδων.

Έρευνα και από τους διευθυντές ξενοδοχείων
Επίσης ο Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων Ρόδου σε συνεργασία με το ACT–American College of Thessaloniki, μέλος του Κολλεγίου Ανατόλια και τους υπεύθυνους καθηγητές, Δρα Νικόλαο Χουρβουλιάδη, Διευθυντή του Business School του ACT και Ανέστη Αναστασίου, υπεύθυνο Προγραμμάτων Τουρισμού του ACT, συνεχίζουν για δεύτερη χρονιά τη διεξαγωγή της έρευνας ποιότητας του προορισμού στη Ρόδο.

 Η συλλογή των ερωτηματολογίων ξεκίνησε από τις αρχές Μαΐου 2018 και πρόκειται να διαρκέσει μέχρι τη λήξη της τουριστικής σεζόν. Σκοπός της έρευνας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά είναι η προσπάθεια αναβάθμισης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και υποδομών του νησιού μας. 

Τα ερωτηματολόγια έχουν μεταφραστεί σε τέσσερις γλώσσες και συγκεντρώνονται με τη βοήθεια των τοπικών τουριστικών γραφείων καθώς και των Tour Operator που δραστηριοποιούνται στο νησί μας. Η διανομή γίνεται στα λεωφορεία κατά την αναχώρηση των τουριστών για το αεροδρόμιο καθώς και στα Ξενοδοχεία, εντός των οποίων εργάζονται τα μέλη του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων. 

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και την επεξεργασία από το ACT – American College of Thessaloniki, θα γίνει τον Νοέμβριο του 2018 εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας και σύγκρισής τους με τα ευρήματα της περασμένης χρονιάς.