Έκκληση της ΕΠΣΔ  στους προπονητές


Το έντυπο της «πράξης συναίνεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», θεωρημένο δια του γνησίου της υπογραφής από τα ΚΕΠ ή την Αστυνομία, καλούνται να προσκομίσουν στην ΕΠΣΔ οι προπονητές που συμμετείχαν, στις 18 και στις 19 Ιουνίου, στη Σχολή Ανανέωσης Ταυτοτήτων UEFA A’ και UEFA B’.
 Η Ένωση καλεί τους προπονητές να ανταποκριθούν το συντομότερο, προκειμένου να αποστείλει τα σχετικά έγγραφα στο αρμόδιο τμήμα της ΕΠΟ, το οποίο με τη σειρά του θα εκδώσει τις βεβαιώσεις παρακολούθησης.