Ανοίγει η Ακαδημία  Εμπορικού Ναυτικού  στην Κάλυμνο

Με εκπροσώπους της Ναυτιλιακής Εταιρείας «TMS TANKERS LTD», συναντήθηκε ο δήμαρχος Καλύμνου, Γιάννης Γαλουζής.

Κατά τη συνάντηση ετέθη το θέμα του εξοπλισμού της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, που θα λειτουργήσει στην Κάλυμνο το επόμενο διάστημα.

Οι εκπρόσωποι της εταιρείας διαβίβασαν την πρόθεση του εφοπλιστή, Γιώργου Οικονόμου, να συμβάλει όπου και όπως χρειασθεί στον εξοπλισμό της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, προκειμένου να διασφαλισθεί η καλύτερη και πληρέστερη λειτουργία της.