Δεν παρουσιάστηκε κανένας στον διαγωνισμό για τα Λουτρά

Στην επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τον Οκτώβριο, αναμένεται να έρθει εισήγηση για την ελαστικοποίηση των όρων της διακήρυξης για την αξιοποίηση των δημοτικών λουτρών στη Μεσαιωνική Πόλη, μετά και τη χθεσινή δημοπρασία,  η οποία απέβη άγονη καθώς δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόμενος.

Υπενθυμίζεται ότι αυτή ήταν η δεύτερη τέτοια διαδικασία,  στην οποία προέβη η Δημοτική Αρχή για την εκμίσθωση του ακινήτου αυτού, το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο Μνημείο, καθώς και η πρώτη, τον περασμένο Δεκέμβριο, είχε αποβεί επίσης άγονη.

Σε δηλώσεις του, χθες, μετά τη διαδικασία, ο εντεταλμένος σύμβουλος για τη δημοτική ακίνητη περιουσία, κ. Δήμος Μουτάφης, καταρχήν, επιβεβαίωσε ότι η δημοπρασία απέβη άγονη γιατί δεν εμφανίστηκε κάποιος πλειοδότης. Ανέφερε, όμως, ότι, πριν από μερικές ημέρες, παρουσιάστηκε ένα ενδιαφέρον στο Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας, για τη λήψη αντιγράφων των τευχών δημοπράτησης, όμως τελικά χθες δεν εμφανίστηκε κάποιος.

Επρόκειτο για εκπροσώπους από δύο Εταιρείες, μία ντόπια και μία από την Αθήνα. Όπως είπε, ως Υπηρεσία, την έλλειψη αυτή ενδιαφέροντος την αποδίδουν στις ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις που έχει η ανακαίνιση του ακινήτου, έτσι ώστε να καταστεί λειτουργικό, αφού από τη μελέτη που έχει γίνει σε συνεργασία των υπηρεσιών του Δήμου και της Εφορείας αρχαιοτήτων, προέκυψε ότι πρέπει να δαπανηθεί ένα ποσό της τάξεως των 700 χιλιάδων ευρώ, έτσι ώστε να αντικατασταθούν καίρια σημεία του ακινήτου, να γίνουν οι απαραίτητες επεμβάσεις για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του αλλά και η ίδια η ύπαρξη του ακινήτου.

Ως εκ τούτου, ως Τμήμα, θα προχωρήσουν άμεσα στις δυνατότητες που τους δίνει ο νόμος και ειδικότερα στην επαναφορά του θέματος προς συζήτηση ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου, έτσι ώστε μετά από συζήτηση και συνεννόηση όλων των παρατάξεων να καταλήξουν στην τροποποίηση όποιων από τους όρους τους δίνει το δικαίωμα και τη δυνατότητα ο νόμος να το κάνουν. Ο στόχος, βέβαια, είναι να γίνει η επένδυση περισσότερο ελκυστική στον οποιονδήποτε υποψήφιο επενδυτή, στο πλαίσιο πάντα του νόμου.

Και δήλωσε, στη συνέχεια, ο κ. Μουτάφης: «Δεν χάνουμε την ελπίδα μας ότι θα καταφέρουμε τελικά να προβούμε στην αξιοποίηση του εν λόγω ακινήτου. Ούτως ή άλλως, και ο σημερινός πλειστηριασμός, ήταν περισσότερο μια διαδικασία ολοκλήρωσης του πρώτου πλειστηριασμού που είχαμε ξεκινήσει, έτσι ώστε να μπορούμε εκ του νόμου να έχουμε δικαίωμα να προβούμε σε συζήτηση και επαναπροσδιορισμό των όρων της δημοπρασίας. Γιατί, διαφορετικά, εάν δεν κάναμε τη σημερινή ενέργεια δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Στην ουσία, δηλαδή, δεν ήταν υψηλές οι προσδοκίες μας για σήμερα, ήταν ένα τυπικό στάδιο το οποίο έπρεπε να ολοκληρωθεί».

Στη συνεδρίαση του δ.σ. του Οκτωβρίου, λοιπόν, αναμένεται να έρθει το θέμα αυτό και παρ’ όλο που θα μπορούσαν να το βάλουν στην προσεχή συνεδρίαση που προσδιορίζεται στα τέλη Σεπτέμβρη, αφού έχουν κάνει την όλη προεργασία, όπως εξήγησε ο κ. Μουτάφης, επειδή η ακίνητη περιουσία έχει ήδη επιβαρύνει αρκετά την ημερήσια διάταξη του δ.σ. με διάφορα θέματα, δεν θέλουν και αυτό να είναι ένα θέμα που “θα χαθεί” ανάμεσα σε άλλα, αλλά να γίνει ένας γόνιμος διάλογος με την αντιπολίτευση και τα μέλη του δ.σ., έτσι ώστε να έχουν μία κοινή γραμμή για τις διατάξεις που πρέπει να τροποποιηθούν. Για τον λόγο αυτό και θεωρούν ότι μία καθυστέρηση των τριών εβδομάδων δεν θα τους δημιουργήσει πρόβλημα.

Όσο για το ποιοι όροι της διακήρυξης θα μπορούσαν να τροποποιηθούν, σύμφωνα με τον  εντεταλμένο σύμβουλο, έτσι όπως είναι η διαδικασία, οι όροι της διακήρυξης θα μπορούσαν να είναι πιο ελαστικοί αποκλειστικά σε δύο θέματα:

Στο προσφερόμενο μίσθωμα, το οποίο βέβαια δεν θεωρεί ότι μπορεί να πέσει και πολύ παρακάτω από τα 3000 ευρώ αφού πιστεύουν ότι είναι μία αξία σχετικά χαμηλή για τα δεδομένα της αγοράς. Επιπλέον, στις εγγυήσεις, επειδή ορίστηκε ένα αρκετά υψηλό ποσό, της τάξεως των 400 χιλιάδων ευρώ, για την εγγύηση των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν στο Μνημείο, θεωρεί ότι με μία αναθεώρηση των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν τεθεί και της διακινδύνευσης που φέρουν αυτές για τον στατικό οργανισμό του κτηρίου, και θα μπορέσουν να χαμηλώσουν κάπως το ποσό της εγγύησης, «φυσικά, πάντα στο πλαίσιο του νόμου και πάντα εφόσον έχουμε τεχνικές διασφαλίσεις ότι δεν θα υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα για το ακίνητο», όπως είπε και συμπλήρωσε:

«Θεωρώ, λοιπόν, ότι θα μπορέσουμε να χαμηλώσουμε το ποσό της εγγύησης έτσι ώστε να κάνουμε την επένδυση ελκυστικότερη».

Όσο για την εναλλακτική της απευθείας ανάθεσης του ακινήτου, ο νόμος τους δίνει το δικαίωμα, ωστόσο ο κ. Μουτάφης ξεκαθάρισε ότι είναι κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν το σκέφτονται γιατί θέλουν να προχωρήσουν με τη διαγωνιστική διαδικασία. Πάντως, δεν απέκλεισε ότι, εάν γίνει κάποια πρόταση στο Δήμο  η οποία θα είναι κοντά στις προϋποθέσεις που θέτει ο διαγωνισμός, είναι ανοιχτοί να το συζητήσουν και εφόσον κρίνουν ότι διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον και τα συμφέροντα του Δήμου, θα το συζητήσουν με όλες τις παρατάξεις του δ.σ. και θα καταλήξουν σε μία τέτοια διαδικασία. «Σε κάθε περίπτωση, όμως, εμείς δεν στοχεύουμε εκεί. Σας το είπα ξεκάθαρα: Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε με διαγωνιστική διαδικασία», τόνισε.