Σε διαγωνισμό το γήπεδο του Λυκείου Ιαλυσού

Δεν άργησε να προχωρήσει η έγκριση της χρηματοδότησης για την τοποθέτηση πλαστικού τάπητα και ηλεκτροφωτισμού στο γήπεδο του Λυκείου Ιαλυσού.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, η  Διεύθυνση Τεχνικών έργων Δωδεκανήσου της ΠΝΑΙ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου  «Ηλεκτροφωτισμός και τάπητας γηπέδου Λυκείου Ιαλυσού», συνολικού προϋπολογισμού 340.000,00 €, το οποίο  χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Φορέας κατασκευής του έργου είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μετά από Διαβαθμιδική Σύμβαση Συνεργασίας που υπεγράφη με τον Δήμο Ρόδου.

Το έργο αφορά σε εργασίες τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα και ηλεκτροφωτισμού του γηπέδου.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι  δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Η καταληκτική ημέρα και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή  12/10/2018 και ώρα 11:00 πμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 18/10/2018 και ώρα 11:00 πμ στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων  Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στη Ρόδο.