Ρόδος: Έλλειψη καλαθοφόρου  ή έλλειψη συντονισμού;

Χωρίς προσθήκες και χωρίς σχόλια δημοσιεύουμε την επισήμανση που μας έστειλε ο συμπολίτης μας κ. Γιώργος Δεσποτάκης.

Με την ελπίδα να πράξουν οι αρμόδιες υπηρεσίες (γιατί σε αυτές πρέπει ν’ απευθυνόμαστε) ό,τι έπρεπε εδώ και καιρό να είχαν πράξει:

«Θέλω να σας αναφέρω το πρόβλημα του ηλεκτροφωτισμού στην πόλη της Ρόδου που από το Μάιο προσπαθούμε να βρούμε συνεργείο να αλλάξει τις λάμπες στην περιοχή Ψαροπούλα. παραμένουν τα καταστήματά μας σκοτεινα, διότι ο δήμος αδυνατεί να αλλάξει μία λάμπα.

Ήρθαμε σε επαφή με το δήμο, με το γραφείο του δημάρχου με τις τεχνικές υπηρεσίες με τον ηλεκτροφωτισμό τέσσερις μήνες.  Λύση δεν βρέθηκε, λάμπα δεν αλλάχτηκε, αναφέρουν συνέχεια ότι δεν μπορούν να βρούνε καλαθοφόρο. Δεν υπάρχει καλαθοφόρο στο δήμο Ρόδου να αλλάξει λάμπες αν είναι δυνατόν. Ευχαριστώ πολύ».