Ανεξήγητα μεγάλος αριθμός τρίτεκνων εκπαιδευτικών ΠΕ 80 στη Ρόδο και άσκοπη ταλαιπωρία

Σε κοινή τους δήλωση οι αιρετοί του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου κ.κ. Ανδρέας Μαρίνος και Θεόδωρος Ξάφης αναφέρουν τα εξής:

Περίεργη συσσώρευση τρίτεκνων εκπαιδευτικών ΠΕ 80, σημειώθηκε κατά τους διορισμούς της Τετάρτης 5 Σεπτεμβρίου 2018.

Από τους 10 τρίτεκνους που διορίσθηκαν σε όλη την επικράτεια οι 7 διορίσθηκαν στη Ρόδο και οι υπόλοιποι 3 στις Κυκλάδες! Μάλιστα ΟΛΟΙ οι τρίτεκνοι μηδενικής προϋπηρεσίας της επικράτειας διορίσθηκαν στη Ρόδο. Αυθόρμητα γεννιούνται τα παρακάτω ερωτήματα.

Πώς γίνεται να μην έχουν επιλέξει οι τρίτεκνοι άλλη περιοχή της Ελλάδας που να είναι είτε στον τόπο διαμονής τους είτε κοντά σε αυτόν;

Δεδομένου ότι τα Δωδεκάνησα αποτελούν παραδοσιακά την τελευταία επιλογή των εκπαιδευτικών εξαιτίας της απόστασης που τα χωρίζει από την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και των ακριβών εισιτηρίων, πως εξηγείται να τα έχουν επιλέξει ως πρώτη τους προτίμηση, ειδικά οι τρίτεκνοι;

Αν δεν ισχύει ότι είναι πρώτη τους επιλογή, τότε πώς εξηγείται να μην έχουν επιτύχει διορισμό πουθενά αλλού σε όλη την επικράτεια;

Δεν πρέπει σε κάθε περίπτωση να μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ανθρώπους με αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις και για αυτό το λόγο η άσκοπη ταλαιπωρία τους αντίκειται στο πνεύμα του νόμου με τον οποίο διορίζονται.

Αν μελετήσει κάποιος τους πίνακες των τρίτεκνων και των άλλων ειδικοτήτων, που διορίσθηκαν στη συγκεκριμένη φάση θα παρατηρήσει ότι ΜΟΝΟ στους ΠΕ 80 παρατηρήθηκε αυτό το περίεργο φαινόμενο. Σε όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες, υπάρχει μια διασπορά των διορισμών σε όλη την επικράτεια.

Οι παραπάνω προβληματισμοί οφείλεται να απαντηθούν πειστικά ώστε να μην πληγεί η αξιοπιστία και η αδιαβλητότητα του συστήματος διορισμών.