Σύμβαση για την εκπαίδευση τουριστικών πρακτόρων της Δωδεκανήσου

Σύμβαση με την εταιρεία «The Etraining Company B.V» που εδρεύει στο Βέλγιο, υπέγραψε η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με σκοπό την εκπαίδευση τουριστικών πρακτόρων στην εκμάθηση προορισμών της Δωδεκανήσου μέσω διαδικτύου.

Η εκπαίδευσή τους θα γίνει στα αγγλικά και τα ολλανδικά και θα αφορά τη Ρόδο, την Κω καθώς και τα γύρω νησιά όπως Σύµη, Χάλκη, Νίσυρο, Πάτµο, Κάρπαθο, Κάσο.

Το έργο αφορά δύο ηλεκτρονικές πλατφόρµες εκπαίδευσης προορισµών 25 φύλλων, οι οποίες θα διατίθενται στο διαδίκτυο στην Ολλανδία, στην ολλανδική γλώσσα και στις υπόλοιπες χώρες, στην αγγλική γλώσσα. Οι πλατφόρµες θα περιέχουν πρακτικές ερωτήσεις για τους προορισµούς και θα περιλαµβάνει µια εξέταση πολλαπλής επιλογής.

Οι χρήστες θα λαµβάνουν 10 ερωτήσεις επιλεγµένες τυχαία από µια βάση δεδοµένων 25 ερωτήσεων για την περιφερειακή ενότητα ∆ωδεκανήσου.  Θα βρίσκονται στο διαδίκτυο για 12 µήνες στο κεντρικό τους σύστηµα και στο σύστηµα όλων των εταίρων λιανικής τους στην Ολλανδία.

Η αγγλική έκδοση θα διατεθεί στη διοίκηση της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ώστε να την αποστείλει σε πρακτορεία της επιλογής της.

Η διαδραστική ψηφιακή εκπαίδευση θα διατίθεται στο διαδίκτυο για 12 µήνες στην κύρια ιστοσελίδα (eTravelTraining) καθώς και στις εξής πλατφόρµες:

• D-reizen • Vakantiexperts • Travel Counsellors • The Travel Club • Dutch Travel Alliance • The Travel Company • Personal Touch Travel • Face2Face Travel.