Μόνο αν γνωρίζουμε, θα μπορέσουμε

Του Γιώργου Σάββενα
Αρχιτέκτονα μηχανικού ΕΜΠ

 

Με αφορμή τη μελέτη ανάπλασης του ανατολικού παραλιακού μετώπου της πόλεως Ρόδου, θα ήθελα να επισημαίνω, ότι εξίσου  σημαντικό με την ομόφωνη αυτή απόφαση θα ήταν και η ομόφωνη απόφαση- αν υπήρχε- των εισηγήσεων των μελών των εμπλεκόμενων φορέων.

Η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου μπορεί να υλοποιείται αποσπασματικά, μόνο όταν υπάρχει και το ολοκληρωμένο πλάνο σχεδιασμού. Όμως κάτι τέτοιο δεν υπήρξε.

Η ενοποίηση και η ανάπλαση του παραλιακού μας μετώπου δεν μεταφράζεται μόνο ως έργο βιτρίνας, σκοπιμότητας, υποδομής, ή τουριστικής ανάπτυξης μιας περιοχής, αλλά είναι ο τρόπος και η ποιότητα ζωής που οραματιζόμαστε για τους ανθρώπους ολόκληρου του νησιού.

Οποιαδήποτε  παρέμβαση στρατηγικής ανάπτυξης, οφείλει να είναι σύστοιχη με τις κατευθύνσεις ενός νέου ΓΠΣ (Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου), εγκεκριμένου ή σε φάση ολοκλήρωσης. Όμως ούτε αυτό έχει γίνει.

Μία πολεοδομική παρέμβαση και σχεδιασμός τέτοιας κλίμακας, πρέπει να συμπεριλαμβάνει κρίσιμες παραμέτρους με σαφείς διατάξεις χρήσεων γης, ρυθμίσεις δικτύου μετακινήσεων και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις.

Ένα τέτοιο εγχείρημα, μόνο με ένα ΓΠΣ μπορεί να διασφαλιστεί.

Κατά αυτό τον τρόπο, όχι μόνο θα θωρακιζόμασταν από πιθανές προσφυγές στο Συμβούλιο της
Επικρατείας αλλά επίσης θα διασφαλίζαμε και τις διαδικασίες έγκρισης των ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Η προώθηση ενός νέου ΓΠΣ με ορίζοντα 20ετίας, είναι επιτακτική και θα μπορούσε να αντιμετωπίσει φαινόμενα αναπτυξιακών στρεβλώσεων στον αστικό ιστό. Με τον τρόπο αυτό  θα βοηθούσαμε στην επίλυση χρόνιων παθογενειών όπως: είναι οι συγκρούσεις χρήσεων γης, κινητικότητα, το κυκλοφοριακό στην αισθητική και λειτουργική υποβάθμιση.

Επιβαλλόταν λοιπόν, παράλληλα με αυτόν τον σχεδιασμό, (ανα)προσαρμογή λειτουργιών και (ανα)διάταξη χρήσεων γης.

Το νέο ΓΠΣ στο εξής, είναι απαραίτητο να γίνει ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους για το μέλλον του τόπου και μια σημαντική ευκαιρία να σχεδιαστεί με σαφείς κατευθύνσεις συνολικά η αναπτυξιακή του πολιτική.

Όλα τα άλλα είναι ασκήσεις επί χάρτου.