Η ανικανότητα των αρμοδίων στη Ρόδο

Όλο αντιμετωπίζεται από τους αρμόδιους το θέμα των ανεπιτήρητων αιγοπροβάτων αλλά... όλο και διογκώνεται!

Η φωτογραφία είναι από την Ρόδου-Λίνδου, στο ύψος του Κυνοκομείου και δεν χρειάζονται σχόλια! Απλώς επιβεβαιώνεται για σκόμα μία φορά η ανικανότητά μας!