Συνεδριάζει τη Δευτέρα  το δημοτικό συμβούλιο Λέρου

Τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 19.00, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέρου στην αίθουσα συνεδριάσεων του σώματος στον Πλάτανο, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:

1 Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2018.

2 Αγορά οικοπέδου στο Κριθώνι.

3 Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης.

4 Κατανομή και διάθεση πιστώσεων από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, προς τους Οργανισμούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου.

5 Γνωμοδότηση αναφορικά με πιθανή εξαίρεση αιγιαλών του Δήμου για ειδικούς λόγους, από διαδικασίες που αφορούν απλή χρήση τους, προκειμένου να ληφθεί υπόψη σε νέες θεσμικές ρυθμίσεις που βρίσκονται υπό επεξεργασία, από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

6 Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης.

7 Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.