Η Α ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου καταγγέλλει το κλείδωμα εγγραφής νέων μαθητών στο ΕΠΑΛ Ρόδου

Η Α ΕΛΜΕ  Δωδεκανήσου καταγγέλλει το κλείδωμα εγγραφής νέων μαθητών/τριων μέσω του πληροφοριακού συστήματος e-eggrafes του 1ου ΕΠΑΛ Ρόδου από τις 3ηΣεπτεμβρίου 2018.

 Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μη δίδεται η ευκαιρία σε αρκετούς μαθητές/τριες που θέλουν να εγγραφούν στο τομέα Β’ μηχανολόγων του 1ου ΕΠΑΛ Ρόδου να το πράξουν.

Άξιο απορίας είναι ότι ενώ ήδη έχουν εγγραφεί 58 μαθητές/τριες, από το μέγιστό αριθμό των 75 μαθητών/τριων, και ενώ υπήρχαν και υπάρχουν αρκετοί μαθητές/τριες από νησιά της Δωδεκανήσου καιμαθητές/τριες που επιθυμούν να μεταγραφούν από τα Γενικά Λύκεια δεν μπόρεσαν ακόμη και σήμερα να ασκήσουν το δικαίωμα τους να εγγραφούν μιας που στην προσπάθεια τους να πραγματοποιήσουν την ηλεκτρονική εγγραφή στον συγκεκριμένο τομέα λαμβάνουν το μήνυμα ότι αυτός έχει συμπληρώσει τον ανώτερο αριθμό μαθητών/τριων, πράγμα που είναι απολύτως αναληθές.

Επιπλέον, η Α  ΕΛΜΕ  Δωδεκανήσου καταγγέλλει την  μη ίδρυση τμήματος στην ειδικότητα «Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών» στο 1ο ΕΠΑΛ Ρόδου, αν και υπάρχουν 6 μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν ή να αναθεωρήσουν την αρχική τους επιλογή και να επιλέξουν την παραπάνω ειδικότητα φτάνοντας τον επιθυμητό αριθμό μαθητών/τριων ώστε να λειτουργήσει το τμήμα της συγκεκριμένης ειδικότητας.

Άξιο λόγου είναι ότι αυτή η ειδικότητα δεν υπάρχει στο 2ο ΕΠΑΛ Ρόδου και στο ΕΠΑΛ Παραδεισίου, αλλά ούτε καιστο Εσπερινό Επαλ Ρόδου. 

Οι μαθητές/τριες θα υποχρεωθούν να φοιτήσουν στο ΕΠΑΛ Αρχαγγέλου το όποιο λειτουργεί στον απογευματινό κύκλο (14.00-19.30) και έχει εγκεκριμένη ειδικότητα αλλά κανείς δεν μερίμνησε για το πως αυτοί οι μαθητές θα μεταβαίνουν από τον τόπο διαμονής τους στην Αρχάγγελο από τη στιγμή που δεν υπάρχει συγκοινωνία που να τους ικανοποιεί.

Επίσης την μη έγκριση ολιγομελούς τμήματος ειδικότητας Γ’ Γραφικών Τεχνών  του Τομέα εφαρμοσμένων Τεχνών του 1ου ΕΠΑΛ Ρόδου μοναδική ειδικότητα στα Δωδεκάνησα παρόλο που την έχουν επιλέξει μόνο 3 παιδιά.

Οι παραπάνω  μεθοδεύσεις θα αναγκάσουν τους μαθητές/τριες των  Επαγγελματικών Λυκείων είτε να αναθεωρήσουν την αρχική τους επιλογή υποχρεώνοντας τους να αλλάξουν ειδικότητα, είτε να μετακινηθούν σε άλλη σχολική μονάδα μακριά από τον τόπο διαμονής τους.

Είναι απαράδεκτο τα προγράμματα σπουδών των ΕΠΑΛ να συρρικνώνονται και να οδηγείται σε υποβάθμιση το επιπέδου των παρεχόμενων τεχνικών γνώσεων εξαιτίας της μείωσης των τεχνικών μαθημάτων με τη δημιουργική λογική των τεχνητών υπεραριθμιών των εκπαιδευτικών. 

Καλούμε τους συναδέλφους τους μαθητές/τριες και τους γονείς να αντισταθούν στις μεθοδεύσεις του Υπουργείου Παιδείας και της κυβέρνησης, που διαλύουν την Επαγγελματική Εκπαίδευση και περιθωριοποιούν χιλιάδες μαθητές/τριες. Επιτέλους η κυβέρνηση να σεβαστεί την νησιωτικότητα τουλάχιστον στην Επαγγελματική Εκπαίδευση!