Συνάντηση εργασίας του δημάρχου Λέρου με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου

Συνάντηση εργασίας είχε ο δήμαρχος Λέρου με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου κ. Σιφουνιό με σκοπό την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της δράσης «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου» η οποία χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας με Τομεακές Προτεραιότητες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Όπως πρόεκυψε από τη συζήτηση το εν λόγω πρόγραμμα δε φαίνεται να προσφέρεται για τις ανάγκες της τοπικής αγοράς στην παρούσα φάση.

Παρόλα αυτά θα γίνει διερεύνηση για την αναγκαιότητα υποβολής πρότασης στο μέλλον.