Αν έβλεπαν τον τηλεφωνικό θάλαμο θα ντρέπονταν κι αυτοί!

Τηλεφωνικός θάλαμος στην πλατεία Κύπρου, στην καρδιά της πόλης.

Προφανώς δεν τον έχουν δει οι αρμόδιοι.

Διότι αν τον έβλεπαν, θα ντρέπονταν κι αυτοί!