Ενώπιον του Κακουργιοδικείου Αθήνων η δίκη Παπαεμμανουήλ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ Η ΔΙΚΗ ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Θα διαρκέση πιθανώτατα 10 ημέρας
Ενώπιον του Α’ Κακουργιοδικείου Αθηνών αρχίζει την 9ην π.μ. σήμερον η δίκη του τέως γενικού διευθυντού του φυματιολογικού ινστιτούτου “Λ. Σισμάνογλου” κ. Σάββα Παπαεμμανουήλ ετών 55 ιατρού, τέως βουλευτού.

Κατά το εκ. 220 σελίδων βούλευμα του πλημμελειοδικείου Αθηνών ο κατηγορούμενος παραπέμπεται διά καταχρήσεις και ατασθαλίας και θα δικασθή

α) Δι’ υπεξαίρεσιν 1.214.392 δρχ. εις βάρος της περιουσίας του Σισμανογλείου β) Δι’ απιστίας εις βάρος του ιδρύματος η ζημία του οποίου εκ των πράξεων των απιστιών ανέρχεται εις 12.036.942 δρχ. Εις το ποσόν τούτο πρέπει να προστεθούν 77 χιλ. δρχ. μηνιαίως και διά χρονικόν διάστημα από του 1951 έως 1956 ήτοι εν συνόλω 5.710.625 δρχ. τας οποίας ο Παπαεμμανουήλ έλαβεν ως αμοιβήν εκ της περιουσίας του ιδρύματος.

Διά του διατακτικού βουλεύματος ο Παπαεμμανουήλ απηλλάγη των κατηγοριών της πλαστογραφήσεως των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος, της δωροδοκίας και δωροληψίας μιας των κατηγοριών υπεξαιρέσεως εις βαθμόν πλημμελήματος εις βάρος της Εργατικής Εστίας εκ 30 χιλ. δρχ. καθώς επίσης και της ηθικής αυτουργίας εις πλαστογραφίαν.

Πρόεδρος του κακουργοδικείου θα είναι ο εφέτης κ. Κανελλόπουλος και εισαγγελεύς πιθανώς ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Αθηνών, κ. Χριστόπουλος.

Ως μάρτυρες έχουν κληθή ο πρόεδρος του συμβουλίου του ιδρύματος κ. Π. Βάλληνδας, ο τροφοδότης του Σισμανογλείου κ. Βαϊόπουλος, ο εξ αδελφής ανηψιός του κατηγορουμένου κ. Ευαγγελινός, οι διεξάγοντες τον έλεγχον των διαχειριστικών βιβλίων του ιδρύματος κ.κ. Αναζηρόπουλος. Σαρματζής. Μοσχόπουλος και Στεφανόπουλος. ο ενεργήσας γραφολογικάς εξακριβώσεις κ. Αρ. Πουλνατζάς καθώς και υπάλληλοι του ΙΚΑ. Ως συνήγοροι υπερασπίσεως του κατηγορουμένου θα παραστούν οι κ.κ. Δ. Παπασπύρου, Ιάκ. Ζαγκαρόλας και Αρ. Γαβριηλίδης. Η δίκη λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος το οποίον παρουσιάζει προβλέπεται ότι θα διαρκέσει των δέκα ημερών.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ
Ο Προκόπιος Αθαν. Βερδελλής, εργολάβος και η Ελένη Αγγέλου, ετέλεσαν τους γάμους των. Τα στέφανα ήλαξεν ο πολυμηχανικός κ. Ιωάννης Μορόπουλος.
Ο Κάρλο Μπρανκίτσιο και η Κίτσα Καντίνου, ετέλεσαν τους γάμους των. Συγχαρητήρια.
Οικογένεια Β. Κιττώφ
Ο Δήμος Ευσταθίου και η Πόπη Ντίκα, ετέλεσαν τους γάμους των. Συγχαρητήρια.

ΓΑΜΟΙ
Εις τον Ι. Μητροπολιτικόν Ναόν ετελέσθησαν προχθές οι γάμοι του κ. Προκοπίου Α. Βερδελλή μετά της διδος Ελένης Αγγέλου. Επίσης οι γάμοι του κ. Δημητρίου Σ. Κοντού μετά της διδος Ευαγγελίας Μ. Τσέρου.  Εις αμφότερα τα νεαρά ζεύγη ευχόμεθα τον συζυγικόν βίον ρόδινον και ανέφελον.
Ε.Κ.

ΕΠΙΚΑΙΡΑ
Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

Την 6ην απογευματινήν της Κυριακής έλαβε χώραν εις τα γραφεία του Σταδίου μας σεμνή τελετή, κατά την οποίαν, η Εφορία Σταδίου της Ρόδου με επικεφαλής τον πρόεδρον αυτής βιομήχανον κ. Νικόλαον Φώκιαλην παρέδωσε τας κλείδας των χώρων στεγάσεως της Τ.Ε. του ΣΕΓΑΣ της ΕΠΣΔ και του ΣΕΔΠΔ.

Ο πρόεδρος της Εφορίας κ. Φώκιαλης παραδίδων εις ένα έκαστον των προέδρων των ως άνω Σωματειακών ηγετικών συγκροτημάτων, είπεν ότι θεωρεί εαυτόν ευτυχή διότι μερίμνη του Κράτους επετελέσθη ωραίον έργον το οποίον παραδίδει ικανοποιημένος.  Τον λόγον έλαβεν ο επίτιμος Πρόεδρος των Σωματειακών μας συγκροτημάτων κ. Μίσιος, ο οποίος απηύθυνε το μέγα “ευχαριστώ” εις το Υπουργείον Παιδείας και την Κυβέρνησιν με την παράκλησιν όπως η μέριμνα αυτών διευρυνθή εις την ύπαιθρον και τας νήσους του συμπλέγματός μας.

Εξήρε το έργον των απαρτιζόντων το προεδρείον της Εφορίας του Σταδίου εις τους οποίους απηύθυνε το μέγα “εύγε’, ευχηθείς το αιωνόβιον της στέγης του Σταδίου.  Ακολούθως ο Νομαρχιακός Επιθεωρητής κ. Ανδρέας Δημητριάδης είπεν ότι το Κράτος μεριμνά και επαγρυπνεί αλλά έχει την απαίτησιν αναλόγου κατανοήσεως από τους Σωματειακούς ηγέτας και τους γονείς. 

Παρέστησαν κατά την τελετήν οι Προϊστάμενοι των Σωματειακών αρχών Ν. Σταμάτογλου του ΣΕΓΑΣ. Καραγιαννίδης της ΕΠΣΔ, Ξανθός των Διαιτητών, ο κ. Παλαιολόγου, ο Διευθυντής του Σταδίου Γ. Παπαϊωάννου, οι Πρόεδροι των Σωματείων τέως και εν ενεργεία Δ. Κόκκινος, Σ. Μαμαλίγκας, Ε. Θερμός, Α. Αβραμίδης, Β. Ιωαννίδης, Β. Θέμελης, ο εργολάβος Φώτιος Κέντρου, ο επιμελητής Β. Λαχανιάτης, Ν. Πολίτης και αρκετοί φίλαθλοι.