Πολλές δράσεις για  την προβολή των νησιών μας

O προγραμματισμός όλων των δράσεων τουριστικής προβολής που θα πραγματοποιηθούν στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου την επόμενη χρονιά, θα συζητηθεί στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου της Δευτέρας, για να δοθεί και η σχετική έγκριση υλοποίησης.

Η πρόταση περιλαμβάνει τα εξής:
Δράση 1: Παραγωγή διαφημιστικών videos της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παραγωγή video υλικού για την προβολή και προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και των προορισμών της. Το video υλικό που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο της παρούσας δράσης θα αναδεικνύει, με μοντέρνα εικαστική και σύγχρονη τεχνική επεξεργασία, το σύνολο του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, και θα καταγράφει τη μοναδικότητα και αυθεντικότητα του προορισμού μέσα από την προβολή χαρακτηριστικών σημείων, θεματικών αξόνων του τουριστικού προϊόντος, στιγμών και εμπειριών καλοκαιριών διακοπών και προορισμών.
Τα videos θα παρουσιάζουν με καινοτόμο, δημιουργικό και εμπειρικό τρόπο το τουριστικό προϊόν του Νοτίου Αιγαίου, τις εμπειρίες και τους προορισμούς του. Θα πρέπει να βασίζονται στις σύγχρονες τάσεις κινηματογράφησης και σε διεθνείς πρακτικές, προκειμένου να επιτευχθεί υψηλής ποιότητας και παγκοσμίου επιπέδου αποτέλεσμα, προκειμένου να προσελκύσουν το κοινό στόχος.

Δράση 2: Δημιουργία τράπεζας φωτογραφικού υλικού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Αντικείμενο της παρούσας δράσης είναι η φωτογράφιση σε επιλεγμένα σημεία- προορισμούς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγίου με σκοπό τη δημιουργία βάσης φωτογραφικού υλικού για την ενίσχυση του ψηφιακού περιεχομένου και χρήση στις δράσεις προβολής. Η θεματολογία της φωτογράφισης βασίζεται στα προϊόντα και τις εμπειρίες, όπως αποτυπώνονται στο Marketing Plan της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,

Δράση 3: Παραγωγή Videos για τις ανάγκες προβολής της τουριστικής περιόδου 2019 από υπάρχουσες τράπεζες και πηγές πλάνων με εικαστική επιμέλεια
Για τις ανάγκες προβολής της Περιφέρειας, προβλέπεται η δημιουργική εκτέλεση και παραγωγή Videos από υπάρχοντα πλάνα ψηφιακών τραπεζών και πηγών. Στόχος είναι η επικοινωνία της κεντρικής δημιουργικής ιδέας μέσα από την ψηφιακή απεικόνιση των λόγων επιλογής των προορισμών.  

Δράση 4: Εικαστική και Δομική Αναβάθμιση του τουριστικού Portal της Περιφέρειας http://aegeanislands.gr/
Εικαστική και Δομική αναβάθμιση του τουριστικού Portal της Περιφέρειας http://aegeanislands.gr/ με στόχο την ανάδειξη της επίσημης τουριστικής ιστοσελίδας ως κεντρικό όχημα ψηφιακών δράσεων προώθησης του τουριστικού προϊόντος, την ανταπόκριση στις νέες ψηφιακές συνήθειες και συμπεριφορές των χρηστών, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων, των σχεδιαστικών τάσεων και του περιεχομένου. Τα στάδια υλοποίησης της δράσης περιλαμβάνουν:
α) Μελέτη αναγκών κι εφαρμογής για την εικαστική αναβάθμιση, δόμηση και αξιοποίηση του υπάρχοντος περιεχομένου της ιστοσελίδας, ένταξη νέων λειτουργιών διαδραστικής μορφής και προώθησης των καμπανιών, λειτουργία της ιστοσελίδας ως πυρήνας αυτόματης ένταξης περιεχομένου από άλλα ψηφιακά εργαλεία (blog, social media, tumblr).

β) Εικαστικός σχεδιασμός κι ανάπτυξη μέσα από την αξιοποίηση νέου συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS) με στόχο τη βελτίωση της χρηστικότητας και λειτουργικότητας.
γ) Δόμηση και επανασχεδιασμός της παρουσίασης του περιεχομένου σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής για τη βελτίωση της εικόνας και αποδοτικότητας στην εμπειρία χρήστη (UX) και την εφαρμογή πρακτικών βελτιστοποίησης της θέσης της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της στις μηχανές αναζήτησης (SEO).

Δράση 5: Σχεδιασμός και ανάπτυξη του Blog της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου http://likenoother.aegeanislands.gr/.
Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης πρόκειται να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί το Blog της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το οποίο θα αποτελέσει δυναμικό εργαλείο δημοσιότητας και προώθησης ειδικού τύπου περιεχομένου του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, των νησιών και των δράσεων που υλοποιούνται για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος. Το blog αποτελεί μέρος του τουριστικού Portal της Περιφέρειας, αλλά έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει και αυτόνομα.

Δράση 6: Διαχείριση του τουριστικού Portal της Περιφέρειας http://aegeanislands.gr/ καθώς και του Blog         http://likenoother.aegeanislands.gr/.
Διαχείριση του περιεχομένου του τουριστικού Portal καθώς και του τουριστικού της blog , ανάρτηση και ανάδειξη του, προώθηση νέων και εκδηλώσεων τουριστικού ενδιαφέροντος, τροποποιήσεις της αρχικής σελίδας, κατάρτιση ημερολογίου δημοσιεύσεων για την προώθηση στοχευμένου περιεχομένου, σχεδιασμός και υλοποίηση αποκλειστικών καμπανιών ανά εποχή και ανά αγορά στόχο, διορθωτικές αλλαγές όπου απαιτείται.

Δράση 7: Δημιουργική απεικόνιση (digital posters), creative brand story telling
Ανάπτυξη θεματικών εμπειριών και μηνυμάτων για τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, με την τεχνική του story telling. Η στρατηγική περιεχομένου εφαρμόζεται με τη δημιουργία ιστοριών -τίτλος και ιστορία εμπειρίας- με στόχο την ανάδειξη του κάθε προορισμού και των εμπειριών που προσφέρει χρησιμοποιώντας ως όχημα την πλατφόρμα επικοινωνίας “Aegean Islands. Like no Other”. Τα μηνύματα, αναπτύσσονται στο ύφος και τη στρατηγική περιεχομένου που θα καθοριστεί από τις ανάγκες της καμπάνιας, και αποτυπώνονται δημιουργικά (design) για περαιτέρω ανάδειξη (campaign branding) των προορισμών. Η  ανάπτυξη των θεματικών εμπειριών στηρίζεται σε συγκεκριμένη δημιουργική στρατηγική που εκφράζεται μέσω της μηνυματικής που χρησιμοποιείται και της οπτικοποίησης του περιεχομένου.

Δράση 8: Επικαιροποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καθώς και δημιουργία και διαχείριση του περιεχομένου τους
Διαχείριση και περαιτέρω ανάπτυξη των λογαριασμών Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με στόχο την ενίσχυση της κοινότητας, την ανάδειξη του νέου concept, την προώθηση περιεχομένου και την διάδοση των μηνυμάτων προβολής στη ψηφιακή κοινότητα (reach). Στο ψηφιακό οικοσύστημα των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης εντάσσεται και το Tumblr page (http://likenoother.aegeanislands.gr/), το οποίο λειτουργεί ενισχυτικά στο Facebook, Twitter, Instagram και Youtube της Περιφέρειας. Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης συνδέονται με όλα τα ψηφιακά μέσα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως το website www.aegeanislands.gr και το blog. Η δράση περιλαμβάνει:

• Συνεχής δημιουργία περιεχομένου που βασίζεται στη στρατηγική κατεύθυνση της 1ης Δράσης και είναι σύμφωνο με τις τελευταίες τάσεις που διαμορφώνονται στο ψηφιακό περιβάλλον. Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται ενέργειες όπως: η χρήση infographics, οι δημιουργικές εφαρμογές, η υλοποίηση διαγωνισμών με την ενεργή συμμετοχή των χρηστών.
• Διαχείριση της κοινότητας των χρηστών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για τη συνεχή και σταθερή επικοινωνία και «διαλόγου» με το κοινό, με στόχο την ενίσχυση της διάδρασης και της απήχησης των μηνυμάτων.

Δράση 9: Σχεδιασμός και υλοποίηση πλάνου δημοσιότητας (digital media plan).
Σχεδιασμός και υλοποίηση πλάνου ψηφιακής διαφήμισης (digital media plan) για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το πλάνο διαφήμισης περιλαμβάνει ενέργειες ψηφιακού-διαδικτυακού Μάρκετινγκ και στοχεύει σε αγορές του εξωτερικού. Σχεδιάζεται και υλοποιείται με γνώμονα α) τις διεθνείς τάσεις ως προς την περίοδο κράτησης και β) τη βέλτιστη αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για τη διείσδυση σε τμήματα αγοράς με βάση το προφίλ και την ταξιδιωτική συμπεριφορά του κοινού. Η επένδυση σε διαφήμιση της τρέχουσας δράσης συνδέεται και ενισχύει τους στόχους μέτρησης και αποτελεσματικότητας των εργαλείων, συστημάτων και παραγωγών των λοιπών δράσεων (αποτελεσματικότητα διάδρασης των ψηφιακών εφαρμογών και σελίδων, θεάσεις των ταινιών, διείσδυση σε τμήματα αγοράς, απήχηση κ.α.).

Περιλαμβάνει:
• Data Driven Digital Campaign – Aegean Islands Personas. Στόχευση χρηστών με πραγματική πρόθεση ή επιθυμία για ταξίδι, μέσα από ειδική πλατφόρμα και realtime targeting, αναλόγως των προτιμήσεων ή είδος διακοπών που επιθυμεί (πολυτέλειας, resort, κλπ) μεγιστοποιώντας την απόκριση του χρήστη για επιλογή της προβαλλόμενης εμπειρίας στο Νότιο Αιγαίο.
• Programmatic media plan. Ψηφιακή προώθηση με διαφορετικά formats αλλά και retargeting στις αγορές – στόχος, με στόχευση σε news & travel platforms ανά αγορά.
• Προώθηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης της Περιφέρειας, για την διάχυση του περιεχομένου και την ενίσχυση της κοινότητας μελών (engagement, reach, like campaigns)

• Native Ads (Premium Online Advertising). Διαφημιστική προβολή σε sites υψηλής επισκεψιμότητας, αναγνωσιμότητας και αξίας με στοχευμένες προβολές video, εικόνας και κειμένων, προώθηση εντός της ροής της ειδησεογραφίας, ειδικά αφιερώματα (sponsored content)  
• Ψηφιακή διαφήμιση σε μεγάλα δίκτυα, όπως Google, Yahoo, Trip Advisor, για τη δημιουργία αποκλειστικού περιεχομένου που απευθύνεται σε κοινό που εκδηλώνει ενδιαφέρον για διακοπές και τη στόχευση σε news & travel platforms ανά αγορά με στόχο τη συμμετοχή των χρηστών στην καμπάνια.

Δράση 10: Πλάνο προβολής και δημοσιότητας του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε Εθνικής και Τοπικής εμβέλειας ΜΜΕ
Σχεδιασμός και υλοποίηση πλάνου προβολής (media plan) σε Εθνικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Above The Line), για την προβολή των προορισμών και των τουριστικών προϊόντων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη ελληνική αγορά, η οποία αποτελεί μια εκ των σημαντικότερων αγορών στόχους της ΠΝΑ.

Δράση 11: Πλάνο προβολής και δημοσιότητας του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε Διεθνούς εμβέλειας ΜΜΕ
Σχεδιασμός και υλοποίηση πλάνου προβολής (media plan) σε Διεθνή Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Above The Line), για την προβολή των προορισμών και των τουριστικών προϊόντων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη διεθνή τουριστική αγορά, η οποία αποτελεί μια εκ των σημαντικότερων αγορών στόχους της ΠΝΑ.
Θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην προβολή μέσω ΜΜΕ μεγάλης διείσδυσης στην παγκόσμια τουριστική αγορά όπως το CNN, το BBC, το Travel Channel.

Δραση 12: Λοιπές Διαφημιστικές καταχωρήσεις
Διαφημιστικές καταχωρήσεις της ΠΝΑΙ και όλων των θεματικών δράσεων της Περιφέρειας, αθλητικών, πολιτιστικών κλπ. σε infight έντυπα αεροπορικών εταιρειών που εκτελούν δρομολόγια στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα καθώς και  πτήσεων charter ξένων Tour Operators.
Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε ΜΜΕ διεθνούς, πανελλαδικού και περιφερειακού βεληνεκούς, της ΠΝΑΙ και όλων των θεματικών δράσεων της Περιφέρειας, όπως οι αθλητικές, οι πολιτιστικές και οι γαστρονομικές.

Δράση 13: Ειδικό Πρόγραμμα Προβολής στο Discovergreece.com
Δράσεις προβολής και επικοινωνίας του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μέσα από το ψηφιακό οικοσύστημα του Discovergreece.com. Η δημιουργική προβολή περιλαμβάνει την προώθηση του campaign concept του Νοτίου Αιγαίου, την προώθηση των προορισμών και εμπειριών της Περιφέρειας, των εκδηλώσεων και άλλων ειδικών ενεργειών, στην κεντρική σελίδα, στην κοινότητα μελών, στο blog του Discovergreece.com “My View of Greece”. Επιπλέον περιλαμβάνονται ενέργειες email marketing και υλοποίηση ψηφιακής καμπάνιας επικοινωνίας σε επιλεγμένα ψηφιακά μέσα, on line users σε 3 χώρες.  

Δράση 14: Εκπόνηση Μελετών τουριστικής κίνησης και προφίλ τουριστών
Εκπόνηση εκθέσεων και μελετών που περιλαμβάνει στοιχεία τουριστικής κίνησης στα βασικά αεροδρόμια της Περιφέρειας, ανάλυση τάσεων των αφίξεων και εκπόνηση συμπερασμάτων, με στόχο τη βέλτιστη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής για την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού της προϊόντος. Ειδικότερα, η μελέτη περιλαμβάνει στοιχεία έρευνας καταναλωτή, προφίλ τουριστών και στοιχείων μάρκετινγκ συμπεριφοράς των βασικών αγορών – στόχος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Οι Εκθέσεις αποτελούν βάση περαιτέρω σχεδιασμού, εξειδίκευσης των δράσεων προβολής με βάση τα αποτελέσματα και τα στοιχεία συμπεριφοράς.

Δράση 15: Ενέργειες Προώθησης B2B
Εκπόνηση Στρατηγικής και Σχεδιασμός ενεργειών προώθησης σε B2B κοινό. Περιλαμβάνεται η συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις.

Δράση 16: Εκπόνηση μελέτης ανάλυσης της ψηφιακής φήμης
Εκπόνηση εκθέσεων και μελετών που περιλαμβάνει την ψηφιακή καταγραφή κι αποτύπωμα της φήμης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και των τουριστικών της προϊόντων και βασικών brand names, μέσα από ειδικές πλατφόρμες μέτρησης, με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων αποτελεσματικότητας των προωθητικών ενεργειών καθώς και την παροχή στοιχείων αντίληψης του κοινού στόχος για την αξία των brands. Ειδικότερα, η μελέτη περιλαμβάνει την μελέτη εισαγωγής των στοιχείων στη πλατφόρμα μέτρησης, την συλλογή των στοιχείων e-listening, την ανάλυση παρέχοντας στοιχεία και δείκτες φήμης όπως μέγεθος αναφορών στο online περιβάλλον, ιεράρχηση μέσων που παρέχουν περιεχόμενο για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τους προορισμούς, την χαρτογράφηση των μέσων με την σημαντικότερη επιρροή (key influencers’ mapping), πορίσματα είδους αντίληψης με κατηγοριοποίηση (θετικό-ουδέτερο-αρνητικό), ευκαιρίες ενίσχυσης θετικού περιεχομένου και τρόποι αντιμετώπισης ελλείψεων ή αρνητικών στοιχείων στην θετική διαχείριση της φήμης.

Δράση 17: Συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις, Road Shows και Workshops.
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα πρέπει να προχωρήσει σε δυναμικές δράσεις προβολής, ιδιαιτέρως στις τρεις κυριότερες χώρες προέλευσης τουριστών στη χώρα (Μ. Βρετανία, Γερμανία και Ρωσία). Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν την εκθεσιακή παρουσία της ΠΝΑ με περίπτερα που να καλύπτουν τις ανάγκες των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων και κυρίως των νησιών της Ρόδου, της Κω, της Σαντορίνης και της Μυκόνου, προορισμοί οι οποίοι είναι ένα τεράστιο brand name και ως επί το πλείστον αποτελούν το έναυσμα για τους ξένους επισκέπτες ώστε να ταξιδέψουν στην Ελλάδα.

Επιπλέον, η ΠΝΑ θα συμμετέχει, όπως κάθε χρόνο στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού ΙΤΒ, ΜΙΤΤ και WTM και δεδομένης της αυξημένης ανάγκης για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση και προβολή των νησιών στη Γερμανική, Ρωσική και Βρετανική τουριστική αγορά αλλά και την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά, καθώς οι εν λόγω εκθέσεις αποτελούν τις σημαντικότερες διεθνείς τουριστικές εκθέσεις πανευρωπαϊκά, αποφασίζουμε την συμμετοχή της ΠΝΑ ως επίσημο εκθέτη, με δικό της εκθεσιακό χώρο.

Τα κόστη για την ενοικίαση του εκάστοτε εκθεσιακού χώρου στις ανωτέρω τρεις εκθέσεις, ξεπερνούν τις 20.000€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι τα όρια της απευθείας ανάθεσης, καθώς η ΠΝΑ καλείται να φιλοξενήσει 48 νησιά, μεταξύ των οποίων είναι η Ρόδος, η Κως, η Σαντορίνη και Μύκονος, νησιά τα οποία συγκεντρώνουν ένα ευρύ ποσοστό της ετήσιας ροής ξένων επισκεπτών στη χώρα και χρειάζονται την ανάλογη προβολή στις σημαντικότερες χώρες προέλευσης τουριστών. Επιπλέον δε θα πρέπει να παραβλεφθεί το γεγονός ότι η ΠΝΑ αποτελεί στο σύνολό της την ατμομηχανή του ελληνικού τουρισμού.

Παρατίθεται ο ενδεικτικός κατάλογος των εκθέσεων, Road Shows και Workshops και τονίζεται ότι η ΠΝΑ ενδέχεται να λάβει μέρος σε εκθέσεις, Road Shows και Workshops πέραν του κάτωθι καταλόγου και σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες εντός του έτους 2019:
ΧΩΡΑ    ΕΚΘΕΣΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ    ΒΟΟΤ-Ντίσελντορφ
ΒΕΛΓΙΟ    SALON DES VACANCES  Βρυξέλλες
ΙΣΡΑΗΛ     ΙΜΤΜ - Τελ Αβίβ
ΙΤΑΛΙΑ    BIT – Μιλάνο
ΣΟΥΗΔΙΑ    World Panorama Festival – Στοκχόλμη
ΣΕΡΒΙΑ    IFT - Βελιγράδι
ΓΕΡΜΑΝΙΑ    ΙΤΒ Βερολίνο
ΡΩΣΙΑ    MITT Μόσχα
ΓΑΛΛΙΑ    Salon Mondial du Tourisme – Παρίσι
DUBAI    ARABIAN TRAVEL MARKET - DUBAI
Η.Π.Α.    PANORAMA GREECE -  ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ    
ΓΕΡΜΑΝΙΑ    Tour Natur – Ντίσελντορφ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ    TRAVEL CONNEXION_ THOMAS COOK
ΑΓΓΛΙΑ    WTM – Λονδίνο

ΕΛΛΑΔΑ    Philoxenia – Θεσσαλονίκη
ΠΟΛΩΝΙΑ    Grecka Panorama – Βαρσοβία
ΕΛΛΑΔΑ    Greek Tourism Expo – Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ    Ergo Marathon Expo – Αθήνα
Η.Π.Α.    MIAMI CRUISE
ΕΛΛΑΔΑ    Greek Travel Show - Αθήνα

WORKSHOPS    
Greek Tourism Workshop, Τζέντα-Σαουδική Αραβία
Greek Tourism Workshop, Άμπου Ντάμπι-ΗΑΕ
Greek Tourism Workshop, Αμμάν-Ιορδανία
Greek Tourism Workshop, Βηρυτός-Λίβανος.
Την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όσον αφορά το διοικητικό σκέλος, πρόκειται να εκπροσωπήσουν τα στελέχη των Δ/νσεων Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Κυκλάδων και Δωδεκανήσων.

Δραση 18. Φιλοξενίες
Η ΠΝΑ πρόκειται να προβεί σε μια σειρά φιλοξενιών ξένων και ελλήνων ταξιδιωτικών συντακτών καθώς και εκπροσώπων από Tour Operators.
Όσον αφορά τους ταξιδιωτικούς συντάκτες, η ΠΝΑ λαμβάνει κάθε χρόνο πλήθος αιτημάτων φιλοξενίας με σκοπό την δημοσίευση ταξιδιωτικών άρθρων σε διάφορα διεθνή ΜΜΕ. Η εν λόγω ενέργεια κρίνεται ιδιαίτερα επωφελής και εξασφαλίζει το χαμηλότερο δυνατό κόστος για την προβολή των νησιών καθώς δεν δαπανούνται με αυτό τον τρόπο χρήματα για διαφημιστικές καταχωρήσεις. Επί παραδείγματι, με τη διοργάνωση ενός press trip επτά δημοσιογράφων εξασφαλίζεται η δημοσίευση επτά ταξιδιωτικών άρθρων το κόστος των οποίων περιορίζεται στα έξοδα που δαπανώνται για τη φιλοξενία τους στα εκάστοτε νησιά.
Επίσης, όσον αφορά τη φιλοξενία των Tour Operators, η εν λόγω δράση κρίνεται ιδιαιτέρως επωφελής καθώς οι προσκεκλημένοι καλούνται να διαπιστώσουν εκ του σύνεγγυς το τουριστικό προϊόν των νησιών και να έρθουν σε απευθείας επαφή με τους κατά τόπους τουριστικούς επαγγελματίες.

Δραση 19.  Συνεργασία με τουριστικούς πράκτορες και tour operators
Δράσεις προώθησης της ΠΝΑΙ και όλων των θεματικών δράσεων της Περιφέρειας, αθλητικών, πολιτιστικών κλπ. σε συνεργασία με ξένους τουριστικούς πράκτορες και Tour Operators (καταχωρήσεις στους επίσημους καταλόγους προορισμών).
Επιπλέον, η ΠΝΑ και σε συνεργασία πάντα με τη διοίκηση του ΕΟΤ θα μεριμνήσει ώστε να προβεί σε δράσεις συνδιαφήμισης με συμμετέχοντες στη χρηματοδότηση τους Τour Operatos, την ΠΝΑ και τον ΕΟΤ.

Δράση 20. Προωθητικό υλικό / αναμνηστικά δώρα
Δημιουργία και εκτύπωση έντυπου προωθητικού υλικού της ΠΝΑΙ και όλων των θεματικών δράσεων της Περιφέρειας, αθλητικών, πολιτιστικών κλπ. για τη διανομή του σε τουριστικές εκθέσεις.
Προμήθεια αναμνηστικών προωθητικών προϊόντων για τη διανομή τους σε τουριστικές εκθέσεις ή στις διάφορες εκδηλώσεις, καθώς και στους προσκεκλημένους δημοσιογράφους κλπ.Παραγωγή-προμήθεια διαφημιστικού υλικού (έντυπα/site/τηλεόραση κλπ)

Δράση 21. Συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις, αθλητικές και πολιτιστικές διοργανώσεις
Διοργάνωση και συνδιοργάνωση με τους κατά τόπους ΟΤΑ Α’ Βαθμού καθώς και με κατά τόπους τουριστικούς φορείς ημερίδων και συνεδρίων για ζητήματα τουριστικού ενδιαφέροντος, Διοργάνωση και συνδιοργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών διοργανώσεων με σκοπό την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την προβολή των νησιών μας. Συνεργασία με τον Ε.Ο.Τ. για την περαιτέρω προβολή και οργάνωση των παραπάνω δράσεων. Δράσεις δημοσίων σχέσεων μέσω εκδηλώσεων και παράθεσης γευμάτων σε επίσημους προσκεκλημένους που πρόκειται να συμβάλλουν μέσω συνεργασιών στην προβολή του τουριστικού προϊόντος της ΠΝΑΙ.

Δράση 22.  Διάφορα
Μεταφορά των απαιτούμενων υλικών στις τουριστικές εκθέσεις και εκδηλώσεις, Μεταφράσεις κειμένων για τουριστική χρήση, Αρχιτεκτονική περιπτέρων και δημιουργία μακετών, Παραγωγή-προμήθεια αναμνηστικών δώρων για τη διανομή τους στις διάφορες εκδηλώσεις της Διεύθυνσης Τουρισμού και στους προσκεκλημένους και επισκέπτες