Μεγαλοπρεπής πομπή στη Ρόδο για τα λείψανα του Αγίου Χαραλάμπους

ΕΝ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗ ΠΟΜΠΗ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΛΕΙΨΑΝΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Την προσεχή Κυριακήν θα λάβη χώραν μεγαλοπρεπώς η τελετή των εγκαινίων του Παραπλεύρως των Αγίων Αναργύρων νεοδμήτου Ναού, όστις θα αφιερωθή εις μνήμην του Αγίου Χαραλάμπους. 

Την εσπέραν του Σαββάτου και περί ώραν 5.30 θα γίνη η μεταφορά, εν μεγαλοπρεπή πομπή, των λειψάνων του Αγίου Χαραλάμπους εκ του Ιερού Ναϊδρίου του Μητροπολιτικού μεγάρου εις τον εγκαινιαζόμενον Ναόν προς κατάθεσιν αυτών επί της Αγίας Τραπέζης και εν συνεχεία θα ψαλή Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός των εγκαινίων και κατόπιν τούτου θα επακολουθήση αγρυπνία.

Της ιεράς πομπής θα ηγήται η Α.Σ. ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων μετά του Ιερού Κλήρου, θα μετάσχουν δε και η φιλαρμονική του Δήμου Ροδίων, αντιπροσωπείαι των Σχολείων του Αεροπορικού Αποσπάσματος, Λιμενικού Σώματος και Σχολής Χωροφυλακής, τρόφιμοι των Ορφανοτροφείων Αρρένων και Θηλεών.

Εκλήθησαν όπως παραστούν αι Αρχαί της πόλεώς μας και οι Βουλευταί.

Δια λέμβου ήτις δεν έφερε φώτα ηλίευε παρανόμως έξω του λιμένος
Κατά τας νυκτερινάς ώρας της 22ας τρέχοντος συνελήφθη παρά του περιπολικού του Λιμεναρχείου Ρόδου ο Κυπριώτης Ελευθέριος, όστις ηλίευεν έξωθι του λιμένος Ρόδου δια της μηχανοκινήτου λέμβου του “ΑΝΝΑ” Λεμβολογίου Ρόδου 378, η οποία δεν έφερεν τα κεκανονισμένα φώτα, προς αποφυγήν συγκρούσεως.
Εις τον Κυπριώτην επεβλήθησαν κυρώσεις προβλεπόμεναι υπό του Λιμένος Ρόδου.

Κατέπλευσε το “Ποσειδών”
Κατέπλευσεν εις Ρόδον το κόττερον “Ποσειδών” με Έλληνας περιηγητάς.

ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΤΟΥΡ/ΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ
Κατά πληροφορίας εκ Νισύρου κατά την διαρρεύσασαν τουριστικήν περίοδον επεσκέφθησαν τα Λουτρά Νισύρου 850 πρόσωπα δια λουτροθεραπείαν. Εν τω μεταξύ, καταβάλλονται προσπάθειαι κατασκευής δρόμου προς το Ηφαίστειον, προς τουριστικήν αξιοποίησιν της περιοχής.

ΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ “ΝΗΡΕΑ”
Κατ’ ανακοίνωσιν των Δημοτικών Τεχνικών Σχολών ο “Νηρεύς” αύριον θα λάβουν χώραν αι εισιτήριοι εξετάσεις εις την Σχολήν Εμπορικού Ναυτικού και την 1ην Οκτωβρίου εις την Σχολήν Ραδιοτηλεγραφητών.
Εις τας εξετάσεις της Σχολής Μηχανοτεχνητών μετέσχον οι ενδιαφερόμενοι.

ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗΣΑΝ ΤΟΝ κ. ΝΟΜΑΡΧΗΝ
Χθες την πρωΐαν επεσκέφθησαν τον Νομάρχην κ. Παπακωνσταντίνου ο Διοικητής Χωροφυλακής Ρόδου κ. Βενιζέλος, οι Δήμαρχοι Κω κ. Μπαλαλής Λέρου κ. Καρανικόλας, Λειψών κ. Ευσταθιάδης και Χάλκης κ. Κολλιαγράκης, οι διευθυνταί των υποκαταστημάτων Ρόδου της Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος και Αθηνών και του ΙΚΑ και οι πρόεδροι των κοινοτήτων Ασφενδιού, Αντιμαχείας, Κεφάλου, Καρδαμένης, Παστίδας και Εμπορειού Νισύρου.

ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΑΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
Κατέπλευσαν χθες εις τον λιμένα τα τουριστικά ατμόπλοια “Αιγαίον” και “Σεμίραμις” με 117 και 102 ξένους περιηγητάς αντιστοίχως.
Αμφοτέρα τα σκάφη απέπλευσαν το εσπέρας.

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΕΞ ΕΥΡΩΠΗΣ Ο κ. ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ
Μεθαύριον αναμένεται να αφιχθή εκ της ανά την Ευρώπην περιοδείας του ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου κ. Παντ. Κωσταρίδης.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Υπό της Νομαρχίας απεστάλη εγκύκλιος προς τους επιθεωρητάς Εκπαιδεύσεως, τα φιλανθρωπικά ιδρύματα κ.λπ. δια της οποίας γνωρίζεται ότι την 6ην Οκτωβρίου θα λάβουν χώραν τελεταί επί της επετείω της Εορτής του “Παιδιού”.