«Βολές» υπαλλήλων Περιφέρειας κατά «Αποκεντρωμένης Διοίκησης»

Για παράτυπες και αυθαίρετες ενέργειες από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου,  που απομειώνουν το στελεχιακό δυναμικό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  κάνουν λόγο τα μέλη του Συλλόγου Εργαζομένων της Περιφέρειας (Ενότητα Δωδεκανήσου) με σχετική επιστολή που έδωσαν χθες στη δημοσιότητα.

Η επιστολή με τίτλο «Όχι στην περαιτέρω επιχειρούμενη απομείωση του προσωπικού» αναφέρεται συγκεκριμένα:

«Κύριε Περιφερειάρχη,
Είναι γνωστό σε όλους ότι οι αυξημένες συνταξιοδοτήσεις των τελευταίων χρόνων και η συνεχιζόμενη «απαγόρευση» επί της ουσίας των προσλήψεων έχει οδηγήσει αρκετές υπηρεσίες μας  να μην μπορούν να υλοποιήσουν τις βασικές τους αρμοδιότητες και να εξυπηρετήσουν τους πολίτες. Από εφαρμογής του «Καλλικράτη» οι υπάλληλοι της Περιφέρειας έχουν μειωθεί κατά 40% και πλέον.

Η τραγική αυτή υποστελέχωση συναντάται σε όλες τις υπηρεσιακές μονάδες, σε όλες τις  ειδικότητες – κλάδους και σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Δωδεκανήσου.

Απέναντι σε αυτή την εργασιακά οικτρή  κατάσταση έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την πρόσφατη απαίτηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου να διατεθούν «εδώ και τώρα» δύο στελέχη μας για την γραμματειακή υποστήριξη της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής νήσου Κω.

Το έγγραφο της με αρ. πρωτ. 13559/20-9-2018 είναι κατά τρόπο και ύφος υπηρεσιακά απαράδεκτο, αφενός γιατί εντέλει την Περιφέρεια σαν να ήταν υποκείμενη της μονάδα, υποδεικνύοντας στην περιφερειακή αρχή τον τρόπο διάθεσης του ανθρώπινου δυναμικού της, αφετέρου διαπιστώνεται απουσία επισύναψης των αναφερομένων στα σχετικά εγγράφων, καθώς επίσης και  παράθεσης των ΑΔΑ της Δι@ύγειας, στερώντας από τους διοικουμένους την δυνατότητα γνώσης και ελέγχου των διαλαμβανομένων σ’ αυτά.

Στα πλαίσια της ισονομίας και χρηστής διοίκησης ώστε να μην τίθενται ζητήματα κλονισμού της αρχής της εμπιστοσύνης και αίσθημα αιφνιδιασμού των διοικουμένων, η ακολουθούμενη από την Α.Δ. Αιγαίου μέχρι τώρα διαδικασία αναζήτησης και επιλογής γραμματέων των υγειονομικών επιτροπών, κρίνεται αυθαίρετη αφού δεν προηγείται προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες της κάθε περιοχής.

Επειδή από την αναζήτηση στη Δι@ύγεια αποφάσεων της Α.Δ.Αιγαίου για τη συγκρότηση των εν λόγω επιτροπών προκύπτει ότι η γραμματειακή υποστήριξη της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής νήσου Κω παρέχεται από δύο (2) εργαζόμενους του Δήμου Κω των 338 υπαλλήλων [Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 54, Τεχνολογικής 23, Δευτεροβάθμιας 163 και Υποχρεωτικής 98 (177 μόνιμοι, 111 σε προσωποπαγείς θέσεις και 50 ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου)].

Επειδή στο Επαρχείο Κω υπηρετούν μόλις 27 υπάλληλοι [Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 10, Τεχνολογικής 4, Δευτεροβάθμιας 11 και Υποχρεωτικής 2 (23 μόνιμοι και 4 ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου)] επιφορτισμένοι με παράλληλα καθήκοντα για τη στελέχωση και υποστήριξη των εννέα (9) υπηρεσιακών μονάδων (8 τμημάτων και 1 γραφείου).

Επειδή στην Περιφέρεια μεταφέρονται διαρκώς νέες αρμοδιότητες δίχως ανθρώπινους πόρους, όπως εσχάτως μας ανατέθηκαν οι έλεγχοι της αυθαίρετης δόμησης, του δομημένου περιβάλλοντος, της τεχνικής «αστυνόμευσης» των οδικών δικτύων και ρεμάτων, των παρατηρητηρίων κοινωνικής ένταξης, κλπ.

Επειδή η γραμματειακή υποστήριξη της υγειονομικής επιτροπής δεν προβλέπεται στον ΟΕΥ της Περιφέρειας, η τυχόν συμμετοχή υπαλλήλων θα τεκμαίρεται ως παράλληλο καθήκον αποτελώντας τροχοπέδη στην υπηρεσιακή τους εξέλιξη, αφού  δεν θα μπορούν αντικειμενικά να συμμετέχουν στις προβλεπόμενες διαδικασίες του Ν.4369/2016 (στοχοθεσία, ατομική αξιολόγηση, ολομέλεια τμήματος κλπ) και ως εκ τούτου θα προσφεύγουν σε καταγγελίες των διοικητικών πράξεων ορισμού τους.

Εκτιμούμε ότι ως Περιφερειακή Αρχή δεν θα συναινέσετε  σ’ αυτή την περαιτέρω επιχειρούμενη απομείωση του προσωπικού, διακρίνοντας τον υπαρκτό κίνδυνο της διοικητικής κατάρρευσης των υπηρεσιών μας εξαιτίας του άλυτου προβλήματος της υποστελέχωσης.

Σε παράρτημα παραθέτουμε ενδεικτικές αποφάσεις της Α.Δ.Αιγαίου που αφορούν τη συγκρότηση υγειονομικών επιτροπών οι οποίες είναι αναρτημένες στη Δι@ύγεια, καθώς επίσης και τη σχετική νομοθεσία που διέπει αυτές.

Συμπερασματικά, ο ΣΥΠΝΑΠΕΔ είναι κάθετα αντίθετος σε αυτές τις παράτυπες ενέργειες της Α.Δ.Αιγαίου και σας ενημερώνουμε ότι ακόμα και αν οριστούν υπάλληλοι της Π.Ν.Αι. παράτυπα για εκτέλεση αλλότριων καθηκόντων, ως σύλλογος σε συνεργασία με την ΟΣΥΑΠΕ (Ομοσπονδία), θα προσφύγουμε στο μέσο της στάσης εργασίας – αποχής των υπαλλήλων της Π.Ν.Αι. από τις εργασίες της συγκεκριμένης επιτροπής.

Επιπρόσθετα, θα προσφύγουμε σε κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια για την εξαφάνιση της απόφασης ορισμού.
Στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.

Για τους εργαζόμενους της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου της  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι εκπρόσωποι τους:

ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ – Πρόεδρος  Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΓΕΝΗΣ – Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ – Γενικός Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ – Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΕΝΕΣΗΣ – Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ – Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ
ΜΙΧΑΗΛ ΛΥΡΙΣΤΗΣ – Μέλος του ΣΥΠΝΑΠΕΔ  -  Αιρετός εκπρόσωπος εργαζομένων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων της Π.Ν.Αι. – Αντιπρόεδρος Γενικού Συμβουλίου  της ΟΣΥΑΠΕ.