Ημερίδα για τις επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα

Στη Ρόδο θα βρίσκεται σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπος Κασίμης, για να πάρει μέρος στην ενημερωτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην περιφέρεια προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στον πρωτογενή τομέα.

Ο κ. Κασίμης θα έχει προηγουμένως συνάντηση με τον αντιπεριφερειάρχη πρωτογενούς τομέα Φιλήμονα Ζαννετίδη.

Ειδικότερα στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ), η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) - Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ (ΕΥΕ ΠΑΑ) - Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση σχετικά με την πρόσκληση του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 2014- 2020

Η συνάντηση αυτή απευθύνεται κυρίως σε εκπροσώπους συλλογικών σχημάτων του αγροτικού τομέα όπως Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ), Ομάδες παραγωγών (ΟΠ), σε στελέχη των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) και των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφέρειας, της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων (ΔΑΥ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εκπροσώπους του ΓΕΩΤΕΕ, Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), σε τεχνικούς συμβούλους, καθώς και σε εκπροσώπους της ερευνητικής και επιστημονικής κοινότητας της Περιφέρειας.

Η γεφύρωση μεταξύ των παραγωγικών φορέων και της ερευνητικής και επιστημονικής κοινότητας μέσω του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ αποτελεί σημαντική πρόκληση προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στον πρωτογενή τομέα (γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις), αλλά και στον τομέα των τροφίμων.

Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων, η μείωση του κόστους παραγωγής τους, καθώς και η αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που εστιάζουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αποτελούν βασικές προτεραιότητες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.


Κύριος στόχος της συνάντησης είναι:
• η παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου υλοποίησης και η πρόσκληση του Μέτρου 16 (Υπομέτρα 16.1/16.2 και 16.5/16.1),

• η ενημέρωση και η υποστήριξη των φορέων αγροτικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την ενθάρρυνση δημιουργίας Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ),

•  η ανάδειξη των σχετικών αναγκών ως προς τους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας για τον αγροδιατροφικό τομέα,

• η ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
17:30 - 18:00: Προσέλευση
18:00 - 18:30: Χαιρετισμοί
Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου.
Χαράλαμπος Κασίμης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.

18:30 - 20:00: ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 16 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΤΟΥ ΠΑΑ.

Συντονισμός
Κάτια Λογοθέτη, Αν. Προϊσταμένη Μονάδας Συνεργασίας και Καινοτομίας Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020.
Προοπτικές συνεργασίας και καινοτομίας στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020.

Μαρία Χριστίνα Μακρανδρέου, Προϊσταμένη Μονάδας Δικτύωσης και Δημοσιότητας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020.
Ο αγροδιατροφικός τομέας στην Περιφερειακή Στρατηγική έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Θεσμικό πλαίσιο και Πρόσκληση του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 2014- 2020.
Ειρήνη Γολεγού, Στέλεχος Μονάδας Συνεργασίας και Καινοτομίας Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020.
Συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.