Η Ρόδος ανάμεσα στους πέντε δήμους που συμμετέχουν σε δράσεις για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Ο δήμαρχος Ρόδου κ. Χατζηδιάκος συμμετείχε σήμερα Πέμπτη 04/10/2018 στην προγραμματισμένη συνάντηση των εταίρων της πρότασης «LIFE-IP AdaptInGR» στον τομέα της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (2017 Call) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Φάμελλου, ο οποίος επισήμανε την άμεση ανάγκη δράσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα και εξήρε την συμμετοχή του Δήμου Ρόδου, όντας ένας από τους πέντε δήμους που συμμετέχουν στην πρόταση που έχει εγκριθεί.

Στην συνάντηση συμμετείχε επίσης ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου κ. Πατρίκιος, ο κ. Ζερεφός από την Ακαδημία Αθηνών, καθηγητές από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, εκπρόσωποι Επιστημονικών Ιδρυμάτων καθώς και άλλοι εταίροι του προγράμματος.

Στην συνάντηση συζητήθηκαν οι επόμενες ενέργειες για την υλοποίηση της εγκεκριμένης πρότασης που έχει υποβάλει το ΥΠΕΝ (Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας) με τίτλο “LIFE-IP AdaptInGR: Boosting the implementation of adaptation policy across Greece”, προϋπολογισμού 14.200.000€, με τη συμμετοχή εκτός του Δήμου Ρόδου, του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, της Ένωσης των Περιφερειών Ελλάδος, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, της Τράπεζας της Ελλάδος, της Ακαδημία Αθηνών, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, του Μαριολοπουλοπουλείου-Καραγκινείου Ιδρύματος Επιστημών Περιβάλλοντος και του Πράσινου Ταμείου καθώς επίσης και των Περιφερειών Δ. Ελλάδας, Σ. Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, των Δήμων Αγ. Αναργύρων Καματερού, Κατερίνης, Λαρισαίων και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κομοτηνής. Το έργο έχει ως στόχο την υποστήριξη της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) και των Περιφερειακών Σχεδίων Προσαρμογής (ΠεΣΠΚΑ), με κατάλληλες δράσεις σε Eθνικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο.

Ο Δήμος Ρόδου συμμετέχει ως Εταίρος-14 (GR) με δράσεις όσον αφορά την Διαχείριση παράκτιων κινδύνων και καταστροφών στη Βορειοδυτική Ρόδο με έργα ήπιων παρεμβάσεων πιλοτικού χαρακτήρα καθώς και αγορά απαραίτητου εξοπλισμού/όργανα με ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 284,769.80 €. Επίσης μέσα από το πρόγραμμα θα εκπονηθεί και το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) για τον Δήμο της Ρόδου.

Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Ρόδου επεσήμανε πως «Οι παράκτιες ζώνες της Ρόδου χαρακτηρίζονται από υψηλή οικονομική, περιβαλλοντική, πολιτιστική κι αισθητική αξία. Αποτελούν έναν ανεκτίμητο φυσικό πόρο που προσελκύει πλήθος ανθρώπινων δραστηριοτήτων, με κυρίαρχη εξ αυτών τον τουρισμό.

Δεδομένης της έντονης κλιματικής αλλαγής και της αύξησης της ανθρωπογενούς πίεσης στις παράκτιες ζώνες της Ρόδου που απειλεί την ευπαθή φύση τους και στοχεύοντας στην ανάσχεση και αντιστροφή της διαδικασίας υποβάθμισης των παράκτιων ζωνών το προτεινόμενο έργο μέσα από την συνεργασία επιστημονικών φορέων το οποίο θα αρχίσει να υλοποιείται σύντομα, θα συμβάλει στη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων υδάτινων πόρων και των παράκτιων περιοχών με την εφαρμογή ειδικών μέτρων και έργων προστασίας στις περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές παρέμβασης, που πλήττονται από το φαινόμενο της διάβρωσης, αποσκοπώντας στην πρόληψη της επιδείνωσης της κατάστασης τόσο από άποψη διάβρωσης όσο και ρύπανσης.

Τα οφέλη που θα προκύψουν σχετίζονται με την αύξηση του εισοδήματος, της απασχόλησης, την προστασία και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.»