Ανακοίνωση των υπαλλήλων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ο Σύλλογος υπαλλήλων περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου περιφερειακών ενοτήτων Δωδεκανήσου σε ανακοίνωσή του με θέμα «Διακίνηση αναρτημένων ενταλμάτων μισθοδοσίας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» αναφέρει τα εξής:
    
«Τον τελευταίο καιρό κυκλοφορούν, εν είδει φημών, στο διαδίκτυο εντάλματα πληρωμών συναδέλφων μας από άτομα που τα ερμηνεύουν κατά το δοκούν χωρίς καν να έχουν γνώση του τι διαβάζουν.
Με το δικό τους σκεπτικό υπάρχει υπάλληλος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που αμείβεται με ...εκατομμύρια ανά έτος.

Οι μηνιαίες αποδοχές και άλλες δαπάνες μισθοδοσίας όπως  υπερωριακής απασχόλησης, μετακίνησης των  υπαλλήλων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  κτλ, καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α/16-12-2015) «Μισθολογικές ρυθμίσεις υπαλλήλων Δημοσίου κλπ» και η μισθοδοσία ελέγχεται από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και πληρώνεται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.  

Καλό είναι λοιπόν, όσοι βρίσκουν κάτι στο Διαύγεια πρώτα να μαθαίνουν τι ακριβώς είναι, πώς ερμηνεύεται και κατόπιν να προχωρούν σε αναλύσεις. Για τον λόγο αυτό, είναι εκ του νόμου, ανοικτές οι πόρτες των αρμόδιων υπαλλήλων για απαντήσεις στους επίδοξους “ερευνητές”. 

Όποιος έχει ασχοληθεί με μισθοδοσία δημοσίου θα μπορούσε εύκολα να τους εξηγήσει ότι τα εντάλματα πληρωμής μισθοδοσίας δεν είναι ατομικά αλλά ομαδικά και εμφανίζεται το ποσό πληρωμής μια ομάδας υπαλλήλων και μόνο τα στοιχεία του πρώτου αλφαβητικά της ομάδας με την ένδειξη «ΚΛΠ» που σημαίνει και λοιποί δικαιούχοι. Τα υποχρεωτικά στοιχεία βάσει νόμου που αναγράφονται στα εντάλματα πληρωμής ορίζονται στο άρθρο 77 του Ν4446/2016.

Ο σύλλογός μας έχει πολλές φορές προβληματιστεί για την ανάρτηση στο Διαύγεια προσωπικών δεδομένων υπαλλήλων με τρόπο που μπορεί εύκολα να παρερμηνευθεί, ειδικά από κάποιον που θα ήθελε κάτι τέτοιο, με ότι αποτελέσματα μπορεί να έχει αυτό για τον υπάλληλο (π.χ. κάποιοι να τον θεωρούν... πλούσιο και να ζητούν... δανεικά)».

Για τους εργαζόμενους της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου της  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι εκπρόσωποί τους:

• ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ – Πρόεδρος  Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ
• ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΓΕΝΗΣ – Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ
• ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ – Γενικός Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ
• ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ – Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ

• ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΕΝΕΣΗΣ – Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ
• ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ – Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ
• ΜΙΧΑΗΛ ΛΥΡΙΣΤΗΣ – Μέλος του ΣΥΠΝΑΠΕΔ  -  Αιρετός εκπρόσωπος εργαζομένων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων της Π.Ν.Αι. – Αντιπρόεδρος Γενικού Συμβουλίου  της ΟΣΥΑΠΕ
• ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ – Μέλος του ΣΥΠΝΑΠΕΔ  -  Αιρετός εκπρόσωπος εργαζομένων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων της Π.Ν.Αι. – Πρόεδρος ΣΥΜΗΔΥΔ