Μόνο αν κλείσει το κέντρο της Ρόδου!

Εάν λυνόταν τόσο εύκολα το κυκλοφοριακό της πόλης, όπως με τη μονοδρόμηση της οδού Δημοκρατίας, θα είχε γίνει από χρόνια!

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς συγκοινωνιολόγος για να καταλάβει ότι δεν θα γίνει τίποτα το ουσιαστικό, με τις προτεινόμενες αλλαγές.

Μόνο εάν κλείσει το κέντρο της πόλης και απαγορευτεί η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνει κάτι.

Κατά βάθος όλοι το ξέρουν!